Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

Biblioteka Związkowca

BIBLIOTEKA ZWIĄZKOWCA

Znajdziesz tu materiały które są przydatne
w działalności organów statutowych Związku

Vademecum Skarbnika

VADEMECUM SKARBNIKA

czyli związkowy poradnik finansowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu

Od tego, kto zostaje skarbnikiem danej jednostki organizacyjnej związku, zależy bardzo wiele. To on bowiem pilnuje wydatków i tworzy budżet. A ponieważ nasz świat zbudowany jest na pieniądzach… to warto być skarbnikiem.
Celem niniejszego opracowania jest poznanie, przez osoby odpowiadające w Zakładowych Organizacjach Związkowych Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu, za fundusze Związku, najważniejszych zasad finansowych zakładowych organizacji związkowych (dalej zwane organizacje związkowe) oraz nabycie przez te osoby podstawowej wiedzy w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Okładka poradnika vademecum sekretarza

VADEMECUM SEKRETARZA

czyli związkowy poradnik administracyjny Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu

Sekretarz w Związku to nie byle kto… To on przygotowuje wzory dokumentów i dba o ich aktualizacje. To on sporządza projekty pism, protokóły ze spotkań, a także dokumentację związaną z wyborami i przebiegiem Zjazdów Delegatów, posiedzeniami Zarządu oraz inną dokumentację niezbędną do bieżącej pracy Związku.
Ten poradnik został opracowany z myślą o tym, aby ułatwić pracę sekretarza i innych członków Zarządu oraz ujednolicić dokumentację związaną z bieżącą działalnością Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu. Znajdziecie tu opis dokumentacji oraz jej wzory podzielone na kilka zasadniczych części.

Interesują Cie nasze publikacje
Skontaktuj się z nami

    ikona telefonu