Ogólnopolski Związek Zawodowy
Pracowników Transportu
Rada Krajowa

Członkowie Rady Krajowej

Członkowie Rady Krajowej OZZPT

Członkami Rady Krajowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu są:

Wąsińska_Jadwiga

Jadwiga Wąsińska

członek rady krajowej ozzpt

Grażyna Janusz

Członek rady krajowej ozzpt

Mariusz Giziński

członek rady krajowej ozzpt

Grzegorz Speizer

członek rady krajowej ozzpt

Edyta Twardziak

Edyta Twardziak

członek rady krajowej ozzpt

Perucka Joanna

Joanna Perucka

członek rady krajowej ozzpt

Robert Kwiatkowski

Robert Kwiatkowski

członek rady krajowej ozzpt