Ogólnopolski Związek Zawodowy
Pracowników Transportu
Rada Krajowa

Czy dojdzie do porozumienia w sprawie pomostówek?


OPZZ przygotował projekt nowelizacji ustawy o emeryturach pomostowych, który zakłada likwidację zasady wygasania świadczeń. Dokument został skierowany do Rady Dialogu Społecznego. W myśl tego projektu, prawo do emerytury pomostowej miałyby wszystkie osoby wykonujące prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, bez względu na to, kiedy ją zaczęły. Teraz dotyczy to wyłącznie tych osób, które zaczęły pracować przed 1 stycznia 1999 r.

Obecnie pracodawcy odprowadzają każdego miesiąca obowiązkową składkę w wysokości 1,5 proc. pensji na Fundusz Emerytur Pomostowych. Także od pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach zatrudnionych po 1 stycznia 1999 r. Łatwo się domyślić, że nie budzi to entuzjazmu pracodawców. Dlatego postulują zmianę modelu finansowania emerytur pomostowych – proponują dodatkowe składki płacone przez pracodawcę i pracownika. Powinny one w pełni pokrywać koszt świadczenia wypłacanego pracownikowi od momentu przejścia przez niego na pomostówkę do czasu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. Wysokość i okres pobierania emerytury pomostowej muszą być proporcjonalne do wynagrodzenia pracownika i długości pracy o szczególnym charakterze lub w szczególnych warunkach.

Wiesława Taranowska, wiceprzewodnicząca OPZZ, komentuje:  – Nikt nie zapłaci dodatkowych składek. To będzie koniec tego systemu.

Strona rządowa przyjęła postawę wyczekującą. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Pomocy Społecznej przedstawi swoją  opinię, gdy pracodawcy i centrale związkowe ustalą wspólne stanowisko. Czy dojdzie do porozumienia?

BP OPZZ

Odwiedź nasz profil Facebook

Facebook Pagelike Widget

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum