Ogólnopolski Związek Zawodowy
Pracowników Transportu
Rada Krajowa

Krajowa Komisja Rewizyjna

Krajowa Komisja Rewizyjna OZZPT

Członkami Krajowej Komisji Rewizyjnej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu są:

Szlęk_katarzyna

Katarzyna Szlęk

przewodnicząca krajowej komisji rewizyjnej ozzpt

Płoszka_Anetta

Anetta Płoszka

wiceprzewodnicząca krajowej komisji
rewizyjnej ozzpt

Dłubała_Krzysztof

Krzysztof Dłubała

wiceprzewodniczący krajowej komisji
rewizyjnej ozzpt

Biernacki_Mariusz

Mariusz Biernacki

członek krajowej komisji rewizyjnej ozzpt

Góra_Robert

Robert Góra

członek krajowej komisji rewizyjnej ozzpt