Ogólnopolski Związek Zawodowy
Pracowników Transportu
Rada Krajowa

Minimalna kwota zasiłku chorobowego oraz świadczenia rehabilitacyjnego w 2018 roku


W związku z ogłoszeniem wyższej kwoty minimalnego uposażenia od nowego roku wzrosły najniższe świadczenia chorobowe,

Wysokość najniższych zasiłków związanych z chorobą lub macierzyństwem pracownika ustalana jest w oparciu o art. 45 ust. 1 oraz art. 47 ustawy z dn. 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t. jedn. Dz.U. z 2017 r. poz.  2017 poz. 1368),

Jeżeli kwota podstawy wymiaru wynikająca z obliczenia przeciętnego wynagrodzenia z okresu 12 lub mniej miesięcy jest mniejsza niż najniższa podstawa – wówczas sumę wynikającą z obliczeń należy skorygować do wysokości podstawy minimalnej. Nie będzie miał w tym przypadku zastosowania przepis art. 43 ustawy chorobowej (o nieobliczaniu ponownym podstawy, jeżeli między okresami pobierania zasiłków zarówno tego samego, jak i innego rodzaju nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż 3 miesiące kalendarzowe).

Minimalna podstawa wymiaru świadczeń chorobowych, zgodnie z podanymi wyżej regulacjami w 2018 roku wynosi 1812,09 zł (2100 zł minus składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, tj. 13,71%)

W związku z uchyleniem przepisu pozwalającego na obniżenie minimalnej pensji w 1. roku pracy do 80% od 2017 roku nie obowiązuje niższa podstawa wymiaru świadczeń chorobowych dla tej grupy osób.

Minimalna podstawa świadczenia rehabilitacyjnego

W związku z waloryzacją płacy minimalnej wyższa jest również kwota minimalnej podstawy świadczenia rehabilitacyjnego. Od dnia 01.01.2018 r. wynosi ona odpowiednio:

  • 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych trzech miesięcy, czyli co najmniej 1630,88 zł,
  • 75% tej podstawy za pozostały okres, czyli 1359,07 zł,
  • 100% tej podstawy – jeżeli niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży lub spowodowana została wypadkiem przy pracy bądź chorobą zawodową, czyli co najmniej 1812,09 zł.

Odwiedź nasz profil Facebook

Facebook Pagelike Widget

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum