Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

PKP Intercity – Dialog społeczny


PKP Intercity S.A. spotkanie pracodawcy ze związkami zawodowymi

14 czerwca 2018r. w Warszawie, w ramach toczącego się dialogu społecznego, odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli zarządu PKP Intercity z organizacjami związkowymi, które wszczęły dialog społeczny.

 

Pracodawca odniósł się do oczekiwań związków zawodowych dotyczących postulatów płacowych (pisaliśmy o tym tutaj). Poinformowano stronę społeczną, że szacowny roczny, całkowity koszt postulowanych podwyżek wynosi ok. 108 mln zł, co odpowiada całemu planowanemu zyskowi Spółki w 2018r.

Następnie pracodawca zaprezentował propozycję modyfikacji systemu wynagradzania, połączono z podwyżką wynagrodzeń rozłożoną na trzy lata. Zaproponowano budowę systemu wynagrodzeń składającego się z wynagrodzenia zasadniczego oraz piętnastoprocentowej premii motywacyjnej. Ponadto Pracodawca zaproponował aby dodatkowe środki finansowe przeznaczyć na fundusz nagrodowy, za okres letni na zasadach z lat ubiegłych.

Po przeprowadzonej dyskusji związki zawodowe nie zaakceptowały propozycji przedstawionej przez Pracodawcę. Jednocześnie, mając na uwadze stanowisko Pracodawcy, które nie przewiduje wprowadzenia podwyżki wynagrodzeń od 1 lipca 2018r., strona społeczna podtrzymała swoje stanowisko wyrażone w piśmie, z dnia 16 maja 2018r., wszczynającym dialog społeczny. Jednocześnie strona społeczna wyraziła chęć i wole dalszych rozmów nad nowym systemem wynagradzania.

Pracodawca zaproponował przeznaczenie kwoty 150 zł na pracownika w skali miesiąca z przeznaczeniem na nagrody. Odnosząc się do propozycji pracodawcy strona społeczna stwierdziła, że do czasu wprowadzenia podwyżki wynagrodzeń zasadniczych jest w stanie zaakceptować premię w wysokości 550 zł miesięcznie zwiększona o średnie pochodne w Spółce dla każdego pracownika od dnia 1 lipca 2018r. Powyższe dotyczy pracowników wynagradzanych na podstawie ZUZP i według tzw. “wskaźnika”.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu podczas rokowań w ramach toczącego się dialogu społecznego reprezentowali: kol. Dariusz Dyjaczenko, wiceprzewodniczący Rady Krajowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu oraz kol. Rafał Nowak, wiceprzewodniczący Rady Krajowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu.

O postępach w rokowaniach będziemy Was informować na bieżąco. Strony ustaliły termin następnego spotkania na dzień 10 lipca 2018r.

 

Autor: Sławomir Szopiński

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!

Polecamy ten portal

Szukasz sprawdzonego hostingu

Jak załażyć związek zawodowy