Ogólnopolski Związek Zawodowy
Pracowników Transportu
Rada Krajowa

Umowy cywilnoprawne. Minimalna stawka godzinowa w 2018 r.


Wraz z podwyższeniem minimalnej pensji wzrosła także minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych, którą wprowadzono od 1 stycznia 2017 roku. Jej wysokość jest waloryzowana o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę,

Od 1 stycznia 2018 r. minimalna stawka godzinowa dla przyjmującego zlecenie lub osoby świadczącej usługi wynosi 13,70 zł brutto (wzrost w stosunku do poprzedniego roku o 0,70 zł). Stawka została ustalona w następujący sposób: 2100 zł / 2000 zł = 1,05 x 13 zł =13,65 zł, co po zaokrągleniu daje kwotę 13,70 zł.

Z kolei w celu wyliczenia minimalnej stawki godzinowej dla pracownika należy podzielić nową stawkę miesięczną – 2100,00 zł brutto przez liczbę godzin do przepracowania w danym miesiącu. Przykładowo: w marcu do przepracowania jest 176 godzin, w związku z czym minimalna stawka godzinowa wyniesie 11,93 zł za godzinę pracy.

W poniższej tabeli przedstawiamy wysokość minimalnej stawki godzinowej dla pracownika w poszczególnych miesiącach 2018 roku:

Miesiąc Wymiar czasu pracy Minimalna stawka godzinowa pracownika
styczeń 168 godzin 12,50 zł
luty 160 godzin 13,13 zł
marzec 176 godzin 11,93 zł
kwiecień 160 godzin 13,13 zł
maj 160 godzin 13,13 zł
czerwiec 168 godzin 12,50 zł
lipiec 176 godzin 11,93 zł
sierpień 176 godzin 11,93 zł
wrzesień 160 godzin 13,13 zł
październik 184 godziny 11,41 zł
listopad 168 godzin 12,50 zł
grudzień 152 godziny 13,82 zł

Odwiedź nasz profil Facebook

Facebook Pagelike Widget

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum