Ogólnopolski Związek Zawodowy
Pracowników Transportu
Rada Krajowa

Wewnętrzny KRS

Znajdziesz tu ostatnie orzeczenie sądu o rejestracji zmian,
aktualny odpis KRS, Zaświadczenia dla poszczególnych
OZZPT MOZ o wpisie do wewnętrznego KRS

Biblioteka dokumentów

Ikona formularz

Zaświadczenie o dokonaniu wpisu przez sąd

Aktualne zaświadczenie o dokonaniu wpisu przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Sygnatura akt WA.XIV NS-REJ.KRS/037044/19/434
Stan prawny na dzień 10.12.2019 r.

Ikona formularz

Aktualny odpis KRS

Aktualny odpis KRS zawierający dane zawarte w orzeczeniu Sądu o dokonaniu wpisu przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Sygnatura akt WA.XIV NS-REJ.KRS/037044/19/434
Stan prawny na dzień 20.12.2019 r. - Odpis ważny 3 miesiące

Zaświadczenie o wpisie do wewnętrznego KRS

Zaświadczenie wystawione dla Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej w Warszawie
Stan prawny na dzień 20.12.2019 r. - Zaświadczenie ważne 3 miesiące

Zaświadczenie o wpisie do wewnętrznego KRS

Zaświadczenie wystawione dla Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej przy TNT Express
Stan prawny na dzień 20.12.2019 r. - Zaświadczenie ważne 3 miesiące

Zaświadczenie o wpisie do wewnętrznego KRS

Zaświadczenie wystawione dla Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej przy Przewozy Regionalne sp. z o.o. Oddział Łódzki
Stan prawny na dzień 20.12.2019 r. - Zaświadczenie ważne 3 miesiące

Zaświadczenie o wpisie do wewnętrznego KRS

Zaświadczenie wystawione dla Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej przy PKP Intercity S.A. Zakład Południowy w Krakowie
Stan prawny na dzień 20.12.2019 r. - Zaświadczenie ważne 3 miesiące

pliki w formacie pdf

Pin It on Pinterest