Ogólnopolski Związek Zawodowy
Pracowników Transportu
Rada Krajowa

Galeria 1

Galeria 1

Krajowy Zjazd Delegatów - Ustroń - Kwiecień 2007