Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

Pliki do pobrania

Strona zawiera pliki do pobrania.
Znajdziesz tu m.in. Statut OZZPT, Regulaminy wydane na jego podstawie,
Wzór Deklaracji członkowskiej,
oraz inne przydatne pliki w formacie *.pdf lub *.docx

Plik pdf

Statut Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu

Plik zawiera nową wersję Statutu OZZPT przyjętą przez Krajowy Zjazd Delegatów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu, uchwałą nr 001/KZD/05/2022 z dnia 10 maja 2022 r., w sprawie uchwalenia nowego Statutu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu zatwierdzona przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego orzeczeniem z dnia 04.08.2022 r. – Sygnatura akt: BI.XII NS-REJ.KRS/005730/22/033
Stan prawny na dzień 10.05.2022 r.

Plik pdf

Regulamin określający szczegółowe zasady wyborów do organów Związku

Plik zawiera ostatnią zmianę wprowadzoną przez Uchwałę Nr 002/KZD/05/2022 Krajowego Zjazdu Delegatów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu, z dnia 10 maja 2022 r., w sprawie uchwalenia nowych Regulaminów OZZPT wydanych na podstawie Statutu OZZPT
Stan prawny na dzień 10.05.2022 r.

Plik pdf

Regulamin określający skład oraz kompetencje organów Związku

Plik zawiera ostatnią zmianę wprowadzoną przez Uchwałę Nr 002/KZD/05/2022 Krajowego Zjazdu Delegatów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu, z dnia 10 maja 2022 r., w sprawie uchwalenia nowych Regulaminów OZZPT wydanych na podstawie Statutu OZZPT
Stan prawny na dzień 10.05.2022 r.

Plik pdf

Regulamin Krajowej Komisji Rewizyjnej i Zakładowych Komisji Rewizyjnych

Plik zawiera ostatnią zmianę wprowadzoną przez Uchwałę Nr 002/KZD/05/2022 Krajowego Zjazdu Delegatów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu, z dnia 10 maja 2022 r., w sprawie uchwalenia nowych Regulaminów OZZPT wydanych na podstawie Statutu OZZPT
Stan prawny na dzień 10.05.2022 r.

Plik pdf

Wzór Deklaracji członkowskiej

Plik zawiera wzór ogólny Deklaracji członkowskiej, który należy dostosować do potrzeb zakładu pracy lub jednostki terenowej Związku. W sprawie opracowania spersonalizowanej Deklaracji członkowskiej prosimy o kontakt z naszym biurem, e-mail: kontakt@ozzpt.pl

Plik pdf

Broszura informacyjna

Plik zawiera informacje dotyczące zasad wstąpienia do Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu oraz korzyści wynikających z tego tytułu.

Plik pdf

Raport końcowy dotyczący efektywnego i innowacyjnego systemu szkolenia oraz rozwoju zawodowego maszynistów

Celem prac przeprowadzonych w ramach projektu „Efektywny i innowacyjny system szkolenia oraz rozwoju zawodowego maszynistów”, a co za tym idzie podstawowym powodem przygotowania niniejszego dokumentu jest zebranie wiedzy, uporządkowanie i prezentacja problematyki związanej z zapotrzebowaniem oraz dostępnością maszynistów kolejowych. Ze względu na wymagania ustawowe kluczową rolę w tym zakresie pełnią kwestie przygotowania zawodowego, w tym system szkolenia oraz wymagania zdrowotne dla tego stanowiska.

Ilość plików do pobrania