Ogólnopolski Związek Zawodowy
Pracowników Transportu
Rada Krajowa

Pliki do pobrania

Strona zawiera pliki do pobrania.
Znajdziesz tu m.in. Statut OZZPT, Regulaminy wydane na jego podstawie,
Wzór Deklaracji członkowskiej,
oraz inne przydatne pliki w formacie *.pdf lub *.docx

Plik pdf

Statut Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu

Plik zawiera ostatnią zmianę wprowadzoną przez Uchwałę Nr 004/05/2019 Krajowego Zjazdu Delegatów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu, z dnia 7 maja 2019 r., w sprawie zmian w Statucie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu zatwierdzona przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego orzeczeniem z dnia 10.12.2019 r. – Sygnatura akt: WA.XIV NS-REJ.KRS/037044/19/434
Stan prawny na dzień 07.05.2019 r.

Plik pdf

Regulamin określający szczegółowe zasady wyborów do organów Związku

Plik zawiera ostatnią zmianę wprowadzoną przez Uchwałę Nr 005/05/2019 Krajowego Zjazdu Delegatów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu, z dnia 7 maja 2019 r., w sprawie zmian w Statucie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu zatwierdzona przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego orzeczeniem z dnia 10.12.2019 r. – Sygnatura akt: WA.XIV NS-REJ.KRS/037044/19/434
Stan prawny na dzień 07.05.2019 r.

Plik pdf

Regulamin określający skład oraz kompetencje organów Związku

Plik zawiera ostatnią zmianę wprowadzoną przez Uchwałę Nr 005/05/2019 Krajowego Zjazdu Delegatów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu, z dnia 7 maja 2019 r., w sprawie zmian w Statucie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu zatwierdzona przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego orzeczeniem z dnia 10.12.2019 r. – Sygnatura akt: WA.XIV NS-REJ.KRS/037044/19/434
Stan prawny na dzień 07.05.2019 r.

Plik pdf

Regulamin Krajowej Komisji Rewizyjnej i Zakładowych Komisji Rewizyjnych

Plik zawiera ostatnią zmianę wprowadzoną przez Uchwałę Nr 005/05/2019 Krajowego Zjazdu Delegatów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu, z dnia 7 maja 2019 r., w sprawie zmian w Statucie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu zatwierdzona przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego orzeczeniem z dnia 10.12.2019 r. – Sygnatura akt: WA.XIV NS-REJ.KRS/037044/19/434
Stan prawny na dzień 07.05.2019 r.

Plik pdf

Wzór Deklaracji członkowskiej

Plik zawiera wzór ogólny Deklaracji członkowskiej, który należy dostosować do potrzeb zakładu pracy lub jednostki terenowej Związku. W sprawie opracowania spersonalizowanej Deklaracji członkowskiej prosimy o kontakt z naszym biurem, e-mail: kontakt@ozzpt.pl

Plik pdf

Broszura informacyjna

Plik zawiera informacje dotyczące zasad wstąpienia do Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu oraz korzyści wynikających z tego tytułu.

Plik pdf

Raport końcowy dotyczący efektywnego i innowacyjnego systemu szkolenia oraz rozwoju zawodowego maszynistów

Celem prac przeprowadzonych w ramach projektu „Efektywny i innowacyjny system szkolenia oraz rozwoju zawodowego maszynistów”, a co za tym idzie podstawowym powodem przygotowania niniejszego dokumentu jest zebranie wiedzy, uporządkowanie i prezentacja problematyki związanej z zapotrzebowaniem oraz dostępnością maszynistów kolejowych. Ze względu na wymagania ustawowe kluczową rolę w tym zakresie pełnią kwestie przygotowania zawodowego, w tym system szkolenia oraz wymagania zdrowotne dla tego stanowiska.

Ilość plików do pobrania

Pin It on Pinterest