Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

Sąd Koleżeński

SĄD KOLEŻEŃSKI
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego
Pracowników Transportu

członkowie

Sądu Koleżeńskiego OZZPT

Marzena Lesiakowska

Członek Sądu Koleżeńskiego

Dawid Brucki

Członek Sądu Koleżeńskiego

Marcin Antosz

Członek Sądu Koleżeńskiego

Tomasz Karkoszka

Członek Sądu Koleżeńskiego

Andrzej Jaskólski

Członek Sądu Koleżeńskiego

Sławomir Dydo

Członek Sądu Koleżeńskiego

Mariusz Biernacki

Członek Sądu Koleżeńskiego

Krzysztof Kocel

Członek Sądu Koleżeńskiego

Andrzej Bednara

Członek Sądu Koleżeńskiego

Roman Mąkosa

Członek Sądu Koleżeńskiego
Plik pdf

Regulamin powoływania członków Sądu Koleżeńskiego oraz tryb postępowania dyscyplinarnego wobec członków OZZPT

Regulamin został uchwalony przez Radę Krajową OZZPT na posiedzeniu w Warszawie, które odbyło się 20 września 2022 r. Uchwała nr U-RKOZZPT-001/09/2022

Napisz do nas