Ogólnopolski Związek Zawodowy
Pracowników Transportu
Rada Krajowa

Komisja Statutowa

KOMISJA STATUTOWA
jest organem opiniodawczym
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu
działającym przy Radzie Krajowej OZZPT

Komisję Statutową
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu
tworzą:

Ryszard Filochowski

Przewodniczący Komisji Statutowej

Andrzej Pilis

Wiceprzewodniczący Komisji Statutowej

Bogusław Dworak

Wiceprzewodniczący Komisji Statutowej

Sławomir Szopiński

Sekretarz Komisji Statutowej

Dominika Gawin

Członkini Komisji Statutowej

Agnieszka Wiśniewska

Członkini Komisji Statutowej

Rafał Bańkowski

Członek Komisji Statutowej

Rafał Nowak

Członek Komisji Statutowej

Sebastian Dworak

Członek Komisji Statutowej

Robert Góra

Członek Komisji Statutowej

(+48) 665-844-665

pracujemy w dni robocze 08:00-18:00

Adres: 03-742 Warszawa, ul. Markowska 6/5

E-mail: kontakt@ozzpt.org.pl

Pin It on Pinterest