Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

Komisja Statutowa

KOMISJA STATUTOWA
jest organem opiniodawczym
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu
działającym przy Radzie Krajowej OZZPT

Komisję Statutową
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu
tworzą:

Ryszard Filochowski

Przewodniczący Komisji Statutowej

Andrzej Pilis

Wiceprzewodniczący Komisji Statutowej

Dariusz Kopik

Wiceprzewodniczący Komisji Statutowej

Sławomir Szopiński

Sekretarz Komisji Statutowej

Dominika Gawin

Członkini Komisji Statutowej

Bogusław Dworak

Członkini Komisji Statutowej

Anetta Płoszka

Członek Komisji Statutowej

Rafał Nowak

Członek Komisji Statutowej

Sebastian Dworak

Członek Komisji Statutowej

Marek Góra

Członek Komisji Statutowej

(+48) 665-844-665

pracujemy w dni robocze 08:00-18:00

Adres: 03-742 Warszawa, ul. Markowska 6/5

E-mail: kontakt@ozzpt.org.pl