Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

Jak założyć związek

Dlaczego warto należeć do związku zawodowego

Fachowa pomoc prawna
Zatrudnieni w Ogólnopolskim Związku Zawodowym Pracowników Transportu
radcy prawni są do Twojej dyspozycji. Udzielą porady, pomogą w sporządzaniu różnego rodzaju pism, w razie potrzeby będą reprezentować Cię
przed Sądem Pracy
Ochrona przed nieuzasadnionym
wypowiedzeniem umowy o pracę
Pracodawca chcąc rozwiązać z Tobą umowę o pracę musi zasięgnąć opinii Związku. Nasz sprzeciw powoduje, że Twoja sytuacja staje się niewspółmiernie lepsza. Pracownik nie będący członkiem Związku nie będzie nawet ostrzeżony
o zamiarze wypowiedzenia umowy o pracę.
Znaczący wpływ na swoje warunki płacy i pracy
Zasady Twojego wynagrodzenia ustalane są z naszym Związkiem.
Z pracodawcą uzgadniamy podział nagród i wysokość otrzymywanych
przez Ciebie premii. Negocjujemy i uzgadniamy z pracodawcą Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy, Regulamin Pracy, a nawet tak drobną rzecz,
ale dla Ciebie ważną - plan urlopów.
Wpływ na podział środków z Funduszu Socjalnego
Poprzez swoich związkowych przedstawicieli masz możliwość kontrolowania
i wydatkowania środków z funduszu świadczeń socjalnych.
Wpływ na poprawę warunków pracy
Związek egzekwuje świadczenia należne Tobie
i Twoim kolegom wynikające z zasad bezpieczeństwa i warunków pracy
a także kontroluje przestrzeganie przepisów BHP.
Szkolenia i kursy
Możesz podnosić swoje kwalifikacje biorąc udział w bezpłatnych kursach i szkoleniach organizowanych przez wyspecjalizowaną kadrę
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu
i Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.
Zasiłki statutowe
Każdemu członkowi Związku przysługują świadczenia statutowe w następujących przypadkach: urodzenie dziecka, śmierć członka rodziny, wypadki losowe, przejście na emeryturę lub rentę.
Previous slide
Next slide

Po co są związki zawodowe

Dlaczego potrzebujesz związków zawodowych?

Być może, w idealnym świecie nie byłoby miejsca dla istnienia i działalności związków zawodowych. Pracodawcy traktowaliby swoich pracowników z należnym im szacunkiem i płacili za ich pracę godne wynagrodzenie. Nikt nie byłby w niesprawiedliwy sposób dyscyplinowany lub zwalniany z pracy, nikt nie byłby nękany w miejscu pracy przez swoich szefów lub zmuszany do pracy przez długie godziny bez należnej mu zapłaty.

Mówiąc wprost, związki zawodowe wprowadzają zasady demokracji do miejsca pracy. Nie wyobrażamy sobie życia w społeczeństwie, w którym ktoś pozbawiony byłby prawa głosu lub nie mógłby wyrazić swojej opinii na temat tego, jak dotyczące go sprawy powinny wyglądać. Czemu więc mielibyśmy zaakceptować taką sytuację w miejscu swojej pracy.

Czym dokładnie są związki zawodowe?

Związki zawodowe to demokratyczne organizacje kierowane przez samych pracowników w zakładzie pracy, za pośrednictwem wybranych przez siebie liderów. Podstawowym zadaniem związków zawodowych jest reprezentowanie interesów pracowników wobec przedsiębiorców i władzy publicznej. To związki zawodowe negocjują z pracodawcą wysokość płacy roboczej i warunki pracy, a z władzą podstawowe przepisy w tym zakresie.

PAMIĘTAJ: przystąpienie do związku zawodowego jest Twoim niezbywalnym prawem. Jeśli w odpowiedzi na aktywność związkową Twój pracodawca podejmie działania skierowane przeciwko Tobie lub Twoim koleżanko i kolegom – to jest to bezprawne i nielegalne!

Co związki zawodowe mogą dla mnie zrobić?

Związki zawodowe dają Ci głos w sprawach związanych z Twoim miejscem pracy. Działając sam masz niewielką siłę przebicia i niewielkie możliwości decydowania. Jeśli upomnisz się o podwyżkę, będziesz chciał coś udoskonalić lub zostaną naruszone Twoje prawa, a pracodawca powie „nie!” – co możesz zrobić? Działając w związku zawodowym, poprzez zbiorowe działania i mówienie jednym, wspólnym głosem, możecie zdziałać bardzo dużo. Działanie w związku zawodowym oznacza, że w dyskusjach na temat Waszego zakładu pracy zawsze jest ktoś po Twojej stronie, kto podziela Twoje racje. Kto poda Ci rękę.

Jak założyć Związek Zawodowy

Masz problemy w pracy? Za mało zarabiasz? Nie wolno Ci iść na zwolnienie lekarskie? 

W Twojej umowie o pracę jest inna kwota niż w tabeli płac? 

Zastanów się, czy tylko Ty masz podobne problemy.

KROK 1

Jeżeli w Twoim zakładzie pracy istnieje organizacja zakładowa Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu, wystarczy tylko wypełnić deklarację związkową. Jeżeli nie, musisz wziąć sprawy w swoje ręce. Porozmawiaj z kolegami. Może oni myślą podobnie?
Logo OZZPT

Skontaktuj się z nami

KROK 2

Skontaktuj się z Nami (formularz kontaktowy zamieszczony obok) albo z kimś, kto należy do Związku, kogo znasz i komu ufasz. Musisz mieć wsparcie osoby, która zna prawo związkowe, wie, jak przeprowadzić zebranie wyborcze, umie odpowiedzieć na każdą wątpliwość. Jeden błąd – niezawiniony, niezamierzony – i cały twój wysiłek może pójść na marne, więc nie ryzykuj.

Koniecznie wypełnij Formularz

KROK 3

Zorganizuj zebranie. Najlepiej poza miejscem pracy. 
Może jest ktoś, kto bardzo angażuje się w tę sprawę, tak jak Ty? Poproś go o pomoc. Pamiętaj: wszyscy Twoi koledzy muszą mieć poczucie, że to oni sami organizują się w Związek, a nie że to ktoś ich do tego przymusza. Zaproponuj kolegom założenie Związku Zawodowego, który broniłby Waszych interesów. 
Nie trzeba tworzyć zupełnie nowego Związku – wystarczy przyłączyć się do Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu. OZZPT ma wielu dobrych, doświadczonych działaczy, którzy pomagają takim jak Wy. OZZPT ma dostęp do prawników i ekonomistów. OZZPT ma doświadczenia, którymi chce się z Wami podzielić.
korekta zfśs

KROK 4

Stale kontaktuj się z osobą odpowiedzialna za organizowanie Związku, ze strony Rady Krajowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu.
Weź od nas przygotowane dla Was deklaracje związkowe. Deklaracje powinieneś mieć od tej pory zawsze przy sobie. Im więcej zorganizuje się Was w Związek, tym większa będzie jego siła w zakładzie pracy.

KROK 5

Związek istnieje.. i co dalej?
 
Założyliście już Związek w swoim zakładzie pracy. Gratulujemy! Ale nasza rola nie kończy się na pogratulowaniu Wam i wydaniu Wam zaświadczenia o wpisie do rejestru. Dalej jesteśmy z Wami. Pamiętaj że:
  • Pomożemy Wam założyć konto – to niezbędna operacja, abyście mogli odprowadzać składki członkowskie,

 

  • Pomożemy Wam uporządkować papiery po wyborach – musicie wiedzieć, kto jest członkiem zarządu zakładowego, a kto członkiem komisji rewizyjnej,

 

  • Przeszkolimy Waszych działaczy z zakresu prawa pracy, bhp, układów zbiorowych. Ale to nie koniec naszej roli!

 

  • Będziemy Wam pomagać w każdej sytuacji. Tak właśnie działa Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu. Będziemy obecni, gdy zaczniecie rozmawiać z szefem – musicie z nim rozmawiać! Właśnie po to założyliście Związek – by wynegocjować u szefa zmianę tego, co się Wam nie podoba.

 

  • Nie będziemy Was oszukiwać – czeka Was długa, żmudna i ciężka praca. Pracodawca będzie próbował Was zniechęcić do pracy związkowej. Może spróbuje intryg i skłócania Was z załogą. Może będzie udawał, że jest po waszej stronie, żeby Was zmylić. Ale pamiętajcie: jesteśmy z Wami i będziemy Wam pomagać, ilekroć nas poprosicie. Macie teraz do dyspozycji doświadczonych działaczy związkowych, prawników i ekonomistów. Jesteśmy do waszej dyspozycji. Właśnie dlatego nazywamy się Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu, i jesteśmy tu aby pomagać wszystkim naszym członkom.

 

  • Ale nie załatwiamy nic za Was. Nie będziemy negocjować układu zbiorowego za członków Związku w Waszym zakładzie pracy. Nie wyjdziemy za członków Waszej Komisji Zakładowej do pracowników Waszej firmy i nie będziemy ich namawiać by Was popierali. Musicie sami to robić. Potraficie to zrobić. Z naszą pomocą, ale sami.

 

  • Nigdy nie wolno Wam zapomnieć, że Związek Zawodowy tworzą ludzie. WASI KOLEDZY. Ci, którzy Was wybrali do władz zakładowych. Trzeba z nimi zawsze rozmawiać, przekonywać, pytać o zdanie – muszą czuć i widzieć, że jesteście z nimi, a nie tylko obok nich. Nikt nie ma monopolu na nieomylność. Nawet najlepszy przewodniczący organizacji zakładowej. Nawet najlepiej przeszkolony działacz. 

Założyliście Związek?

Świetnie! 


A teraz słuchajcie swoich pracowników. 


Wy jesteście dla nich. 


Rozmawiajcie z nimi. 


Właśnie tak stworzycie i utrzymacie prawdziwą siłę Waszej Organizacji Związkowej 

Pamiętaj Zawsze możesz się z nami skontaktować

FORMULARZ KONTAKTOWY

DANE TELEADRSOWE

Ogólnopolski Związek Zawodowy
Pracowników Transportu
Rada Krajowa
 
03-742 Warszawa, ul. Markowska 6/5
tel.: +48 665 844 665 lub +48 695 382 389
 
e-mail: kontakt@ozzpt.org.pl
www.ozzpt.org.pl