Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

RODO

Szef zajrzy do twoich e-maili i do komórki czyli kilka słów o monitorowaniu w pracy zgodnie z RODO
Logo OZZPT

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez
Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchwalenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO, a także ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) informujemy, że:

 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu, z siedzibą w Warszawie (03-742) przy ul. Markowskiej 6/5, KRS 0000245509 NIP: 758-222-14-34, REGON: 140525412, e-mail: kontakt@ozzpt.org.pl, tel. +48 665 844 665, zwane dalej OZZPT.
  2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji działań statutowych OZZPT, a także w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków prawnych, którym podlegamy.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, wskazanych w pkt 2.
  4. W związku z przetwarzaniem przez OZZPT Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
  • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania), ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia,
  • prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych należy przesłać elektronicznie na adres e-mail: kontakt@ozzpt.org.pl lub pisemnie pocztą, na adres wskazany w pkt 1. Informujemy, że wycofanie zgody może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z pomocy i usług świadczonych przez OZZPT, a także z praw związanych z przynależnością do OZZPT.