Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

Władze Związku

Ogólnopolski Związek Zawodowy

Pracowników Transportu

ul. Markowska 6/5, 03-742 Warszawa

www.ozzpt.org.pl, e-mail: rada.krajowa@ozzpt.org.pl

KRS: 0000245509,   NIP:7582221434,   REGON: 140525412

Władze Związku wybierane są na czteroletnią kadencję. Najważniejszymi organami Związku są: 

 • Krajowy Zjazd Delegatów – jest najwyższym organem Związku nie posiadającym osobowości prawnej.
 • Rada Krajowa – jest najwyższym organem Związku posiadającym osobowość prawną. Rada Krajowa kieruje pracami Związku w okresie między zjazdowym.
 • Prezydium Rady Krajowej – jest organem Związku kierującym pracami Rady Krajowej. Skład Prezydium Rady Krajowej tworzą:
  • Przewodniczący Rady Krajowej,
  • Wiceprzewodniczący Rady Krajowej,
  • Sekretarz Rady Krajowej,
  • Skarbnik Rady Krajowej.
 • Krajowa Komisja Rewizyjna – sprawuje nadzór nad:
  • działalnością finansową Związku,
  • podejmowaniem i realizacja uchwał Rady Krajowej,

Uprawnienia i kompetencje poszczególnych organów związku określa Statut Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu.

Ekwiwalent za pranie odzieży

Obecna kadencja Rady Krajowej i Krajowej Komisji Rewizyjnej 

Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu

upływa w maju 2027 roku 

Do końca kadencji pozostało:

Dni
Godzin
Minut
Sekund

Jak założyć związek zawodowy?

Chcesz wstąpić do związku zawodowego lub założyć własną organizację?

To nic trudnego! Zapoznaj się z naszym poradnikiem! Koniecznie skontaktuj się z nami!

Chcesz do nas dołączyć? Zapraszamy!

Nic prostszego! Pobierz deklarację członkowską, wypełnij ją i wyślij do nas!

O decyzji powiadomimy Ciebie niezwłocznie po jej zatwierdzeniu przez Zarząd!

Napisz do nas