Ogólnopolski Związek Zawodowy
Pracowników Transportu
Rada Krajowa

Galeria 2

Galeria 2

Pikieta pod Sejmem - Warszawa - Listopad 2008 rok