Ogólnopolski Związek Zawodowy
Pracowników Transportu
Rada Krajowa

Galeria 3

Galeria 3

Krajowy Zjazd Delegatów - Warszawa - Kwiecień 2009 r.