Ogólnopolski Związek Zawodowy
Pracowników Transportu
Rada Krajowa

Galeria 4

Galeria 4

Krajowy Zjazd Delegatów - Warszawa - 2014 r.