Ogólnopolski Związek Zawodowy
Pracowników Transportu
Rada Krajowa

Galeria 5

Galeria 5

Krajowy Zjazd Delegatów - Warszawa - 2018 r.