Ogólnopolski Związek Zawodowy
Pracowników Transportu
Rada Krajowa

Galeria 6

Galeria 6

Manifestacja OPZZ - Warszawa - 2018 r.