Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

E-zwolnienie i poinformowanie o nieobecności


Ezwolnienia

Od 1 grudnia 2018 r. lekarze mogą wystawiać wyłącznie zwolnienia elektroniczne. Jest ono automatycznie przekazywane do ZUS, który powinien udostępnić je pracodawcy nie później niż w następnym dniu. Czy w tej sytuacji zatrudniony ma obowiązek poinformowania firmy o nieobecności?

 
Robert Stępień
Robert Stępień, radca prawny, starszy prawnik w kancelarii Raczkowski Paruch

Tak. Pracownik ma obowiązek poinformowania pracodawcy o absencji. Wprowadzenie e-zwolnień niczego w tym zakresie nie zmienia i nie zwalnia zatrudnionego z tego wymogu. Sam fakt, że pracodawca otrzymuje informację w formie elektronicznej, nie oznacza, że obowiązek zawiadomienia o nieobecności został spełniony. Tym bardziej że takie zwolnienie nie zawsze trafia do zatrudniającego od razu po jego wystawieniu.

Zatem w przypadku absencji na pracowniku nadal ciążą dwa odrębne obowiązki. Po pierwsze powinien on zawiadomić pracodawcę o przyczynie nieobecności i przewidywanym czasie jej trwania (należy to zrobić niezwłocznie, nie później niż w drugim dniu absencji). Po drugie zatrudniony musi usprawiedliwić nieobecność poprzez przedłożenie zaświadczenia lekarskiego (obecnie ten obowiązek jest realizowany co do zasady poprzez automatyczne przesłanie e-zwolnienia).

W przypadku obowiązku poinformowania o nieobecności istotne jest, że pracownik powinien to zrobić niezwłocznie, a nie – jak się często błędnie przyjmuje – dopiero drugiego dnia. To termin maksymalny, obowiązujący w przypadku braku możliwości przekazania informacji wcześniej. Jeżeli zatrudniony mógł to zrobić wcześniej, ale w sposób nieuzasadniony czekał z tym do drugiego dnia, to tym samym naruszył obowiązek poinformowania pracodawcy o absencji.

Wybór sposobu zawiadomienia o nieobecności należy do pracownika. Warto jednak doprecyzować to w przepisach wewnętrznych (np. w regulaminie pracy), w szczególności poprzez wskazanie, że zatrudniony powinien wybrać taką formę przekazania informacji, która umożliwi jak najszybsze zapoznanie się z nią przez pracodawcę. Powinien przy tym upewnić się, że informacja dotarła do tego ostatniego (np. w przypadku gdy pracodawca nie reaguje na wysłanego e-maila albo pracownik przekazuje informację poprzez kolegę lub koleżankę).

Autor: Robert Stępień

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Udostępnij ten post

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!

Polecamy ten portal

Szukasz sprawdzonego hostingu

Jak załażyć związek zawodowy