Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

Koleje Mazowieckie – Ustalono wysokość wzrostu wynagrodzeń w 2022 r.


Koleje Mazowieckie - negocjacje w sprawie wzrostu wynagrodzeń przerwane przez Pracodawcę

Negocjacje dotyczące wzrostu wynagrodzeń, zasad stosowania monitoringu raz zmian w ZUZP były tematami spotkania Pracodawcy z reprezentującymi pracowników związkami zawodowymi, które odbyło się 28.04.2022 r.

 

Zmiany w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy

Pracodawca zaproponował stronie społecznej wpisanie w Załączniku nr 1 do ZUZP – Taryfikatorze stanowisk pracy – stanowiska „Maszynista bocznicy kolejowej”. Po przeprowadzeniu dyskusji związki zawodowe nie wyraziły zgody na wpisanie nowego stanowiska pracy.

W dalszej części spotkania Pracodawca zaproponował wpisanie do ww. Załącznika nr 1 stanowiska „Kierownika Zespołu Systemów Elektronicznych” w miejsce istniejącego już stanowiska pracy „Kierownik Zespołu Kas Dopłat”. Uzasadnieniem proponowanej zmiany są prace dotyczące zmian w Regulaminie wewnętrznym Sekcji Drużyn Konduktorskich. Po dokładnej analizie strona społeczna wyraziła zgodę na zaproponowaną zmianę.

 

Monitoring

Pracodawca poinformował związki zawodowe, że prace nad Regulaminem dotyczącym monitoringu w Spółce „Koleje Mazowieckie-KM” sp. z o.o. są w toku. Przewidywany termin wprowadzenia ww. Regulaminu to początek drugiej połowy 2022 r.

 

Rozmowy dotyczące wzrostu wynagrodzeń w 2022 r.

Po przeprowadzeniu negocjacji strony postanowiły, że pracownicy Spółki „Koleje Mazowieckie-KM” sp. z o.o. w Warszawie otrzymają wzrost wynagrodzeń zasadniczych średnio w wysokości 500,00 zł począwszy od 1 lipca br.

Zasady wdrożenia podwyżki wynagrodzeń zostaną określone przez strony na następnym spotkaniu.

 

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu podczas spotkania reprezentował kol. Norbert Bartman, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej w Warszawie.

Opracował: Sławomir Szopiński

Udostępnij post

Zapisz się do naszego newslettera

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!
motto

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

Jak załażyć związek zawodowy