Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

Koleje Śląskie – Spotkanie Rady Nadzorczej ze związkami zawodowymi


Koleje Śląskie wyróżniające
W dniu 2 sierpnia 2019, w Katowicach, w siedzibie Spółki Koleje Śląskie sp. z o.o. odbyło się spotkanie Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółki Koleje Śląskie sp. z o.o. z reprezentującymi pracowników przedstawicielami związków zawodowych działających w Spółce.
 

Rozpoczynając spotkanie Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił obecnym nowego Prezesa Spółki Koleje Śląskie sp. z o.o. Pana Aleksandra Drzewieckiego. W swoim wystąpieniu przybliżył zebranym doświadczenie zawodowe nowego Prezesa. 

Aleksander Drzewiecki
Aleksander Drzewiecki, nowo wybrany Prezes Spółki Koleje Śląskie sp. z o.o.

Przed objęciem posady prezesa Kolei Śląskich Aleksander Drzewiecki sprawował funkcję dyrektora Oddziału Terenowego Urzędu Transportu Kolejowego w Katowicach. W swoim dorobku zawodowym posiada również doświadczenie w pracy na stanowisku maszynisty pojazdów trakcyjnych, rewidenta taboru kolejowego oraz biegłego sądowego z zakresu transportu szynowego.

Z wykształcenia Aleksander Drzewiecki jest absolwentem studiów doktoranckich na Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz na Politechnice Śląskiej, ukończył również studia na Katedrze Transportu Szynowego Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej. Jest autorem licznych ekspertyz, opracowań oraz publikacji naukowych i popularnonaukowych z dziedziny kolejnictwa. Prywatnie entuzjasta kolei od najmłodszych lat. 

Panu prezesowi życzymy samych sukcesów oraz tylko trafnych decyzji szczególnie tych dotyczących spraw pracowniczych. Oczekujemy także partnerskiej współpracy ze wszystkimi organizacjami związkowymi na równych zasadach. Mając powyższe na uwadze obdarzamy Pana Prezesa mandatem zaufania.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu, podczas ww. spotkania reprezentowała kol. Alina Machwic, członek zarządu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej przy Przewozy Regionalne Łódzki Oddział Przewozów Regionalnych.

Autor: Sławomir Szopiński

Udostępnij ten post

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!
motto

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

Jak załażyć związek zawodowy