Ogólnopolski Związek Zawodowy
Pracowników Transportu
Rada Krajowa

Należysz do związku zawodowego – składkę członkowską odliczysz od podatku


Liczebność związków zawodowych

Silne związki zawodowe są istotnym elementem społeczeństwa obywatelskiego, dlatego państwo powinno je wspierać. Skutecznym instrumentem wsparcia może być ulga podatkowa dla członków związków zawodowych, o której OPZZ mówi od wielu lat. Już niedługo, dzięki aktywności i determinacji OPZZ, powinny zostać wprowadzone nowe rozwiązania podatkowe, które zrealizują wniosek naszej centrali.

 

Rada Ministrów przyjęła na ostatnim posiedzeniu projekt ustawy wprowadzającej przepisy zawarte w Polskim Ładzie. Wśród licznych zmian, wprowadzonych w trakcie konsultacji społecznych, znalazł się ważny i podnoszony od wielu lat przez OPZZ postulat, aby wpisać do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnienie podatkowe pozwalające odliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym wydatki związane z opłacaniem składki członkowskiej z tytułu przynależności do związku zawodowego. Rozwiązanie to służyć będzie pracownikom i związkom zawodowym oraz przyczyni się do rozwoju dialogu społecznego w Polsce.

Zgodnie z zaprojektowanymi przepisami ustanowione zostanie odliczenie od dochodu wydatków z tytułu składek zapłaconych na rzecz związków zawodowych. Odliczeniu podlegać będą zapłacone w roku podatkowym składki członkowskie na rzecz związku zawodowego, udokumentowane dowodem wpłaty. Dzięki proponowanej zmianie podatnicy będący członkami związku zawodowego zyskają prawo odliczenia składek na rzecz organizacji związkowej. Odliczenie nie będzie mogło przekroczyć kwoty 300 zł.

Autor: Norbert Kusiak

Źródło: www.opzz.org.pl

Udostępnij post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on telegram
Share on vk
Share on mix
Share on skype
Share on email

Zapisz się do naszego newslettera

Odwiedź nasz profil Facebook

Facebook Pagelike Widget

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum