Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

Posiedzenie Rady Krajowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu


Posiedzenie Rady Krajowej OZZPT

W dniach 25-27 marca 2019 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Krajowej i Krajowej Komisji Rewizyjnej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu. Głównym tematem posiedzenia było rozliczenie finansowe Związku za rok 2018.

 

W pierwszym dniu posiedzenia Krajowa Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę całość dokumentacji związanej z działalnością Rady Krajowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu. Po zakończeniu kontroli Krajowa Komisja Rewizyjna podjęła uchwałę o wystąpieniu do Prezydium Rady Krajowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu z wnioskiem o zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu, za rok 2018, składającego się z bilansu i rachunku zysków i strat. 

Logo OZZPTW kolejnym dniu posiedzenia zebrani zostali zapoznani z treścią sprawozdania finansowego Związku. Po przeprowadzonej dyskusji Rada Krajowa OZZPT podjęła uchwałę o udzieleniu pełnomocnictwa Prezydium Rady Krajowej OZZPT do zatwierdzenia sprawozdania finansowego Związku. 

Dużą część dyskusji pochłonęła sprawa konieczności podpisania sprawozdania finansowego za pomocą podpisu elektronicznego. W drodze dyskusji ustalono, że wszyscy członkowie Prezydium Rady Krajowej OZZPT w trybie pilnym założą konto na platformie ePUAP. Zakładając konto na platformie ePUAP użytkownik uzyskuje m.in. możliwość podpisywania w sposób elektroniczny pism, podań i wniosków. Założenie konta na platformie ePUAP jest bezpłatne.

W dalszej części posiedzenia Prezydium Rady Krajowej OZZPT podjęło uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Związku za rok 2018.

Sławomir Szopiński, sekretarz Rady Krajowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu

W trzecim dniu posiedzenia przewodniczący Rady Krajowej OZZPT zapoznał zebranych z wynikami prac Komisji Statutowej, która opracowała propozycje zmian do Statutu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu oraz Regulaminów wydanych na jego podstawie. Rada Krajowa OZZPT w drodze uchwały przyjęła zaproponowane zmiany i skierowała je pod obrady Krajowego Zjazdu Delegatów. Dodatkowo ustalono że treść proponowanych zmian zostanie umieszczona w witrynie internetowej w części przeznaczonej dla członków OZZPT.

Ponadto Rada Krajowa ustaliła że Krajowy Zjazd Delegatów odbędzie się w Warszawie w dniach 6, 7 i 8 maja 2019. Rada Krajowa OZZPT zobowiązała Prezydium Rady Krajowej do przygotowania Krajowego Zjazdu Delegatów pod względem organizacyjnym.

W końcowej części posiedzenia zebrani zapoznali się z problemami występującymi w poszczególnych komórkach organizacyjnych Związku oraz u poszczególnych pracodawców.

Po wyczerpaniu programu posiedzenia przewodniczący Rady Krajowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu zakończył posiedzenie.

Autor: Sławomir Szopiński

Udostępnij ten post

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!

Polecamy ten portal

Szukasz sprawdzonego hostingu

Jak załażyć związek zawodowy