logo ozzpt 15 lat
ikona
Nasze Motto:
Twój problem, Naszym problemem
Dołącz do Nas, razem możemy więcej

Sprawozdanie finansowe – Kto może skorzystać z uproszczeń dla jednostki mikro?


Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe sporządzone przez jednostkę mikro z zastosowaniem uproszczeń przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy tej jednostki. Tak wskazuje art. 49a ustawy o rachunkowości. I jest to ważne, ponieważ sprawozdanie takie ma bardzo ograniczoną zawartość informacyjną. W bilansie brak np. danych o środkach pieniężnych czy zobowiązaniach z tytułu dostaw i usług. Nie ma też wskazania niektórych kategorii przychodów i kosztów.

 

Napis ważna informacja31 marzec 2020 roku – do tego dnia jednostki, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym mają obowiązek przygotować i podpisać sprawozdanie finansowe za 2019 r. Przy wypełnieniu tego obowiązku organ zatwierdzający danej jednostki może podjąć decyzję o stosowaniu uproszczeń i sporządzania sprawozdania finansowego według załącznika nr 4 ustawy o rachunkowości. Jeśli tego nie zrobi, jednostka sporządza sprawozdanie finansowe w pełnym zakresie (według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości).

Stosowanie uproszczeń nie jest obowiązkowe

Stosowanie ww. uproszczeń nie jest obowiązkowe. Można stosować je też wybiórczo. Jednostka mikro może np. mieć bilans według załącznika nr 1, zaś rachunek zysków i strat oraz dodatkowe informacje i objaśnienia według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości. Choć lepiej, gdy elementy sprawozdania finansowego są przygotowywane w oparciu o jeden załącznik. Bardzo istotne jest, aby te wszystkie ustalenia odnośnie uproszczeń zamieścić w zasadach (polityce) rachunkowości danej jednostki.

Katalog podmiotów, które mogą skorzystać z uproszczeń dla jednostek mikro

 1. Spółki handlowe (osobowe i kapitałowe w tym również w organizacji) oraz spółki cywilne (zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych od początku działalności), inne osoby prawne (z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego) a także oddziały przedsiębiorców zagranicznych (w rozumieniu przepisów ustawy z 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1079 ost. zm. Dz. U. z 2019 r. poz. 1495).
 2. Związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych (w rozumieniu przepisów ustawy z 6 marca 2018 r.), społeczno-zawodowe organizacje rolników, organizacje samorządu zawodowego, organizacje samorządu gospodarczego rzemiosła i Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, o ile nie prowadzą działalności gospodarczej.
 3. Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz przedsiębiorstwa w spadku (działające zgodnie z ustawą z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw – Dz. U. z 2018 r. poz. 1629 ost. zm. Dz. U. z 2019 r. poz. 1495) jeżeli przychody netto tych jednostek ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych wyniosły równowartość w walucie polskiej nie mniej niż 2 000 000 euro i nie więcej niż 3 000 000 euro za poprzedni rok obrotowy, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określonych ustawą o rachunkowości – w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą.
 4. Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz przedsiębiorstwa w spadku (działające zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r.), które stosują zasady rachunkowości na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy o rachunkowości (tzn. dobrowolnie – mimo że ich przychody są niższe niż niż równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro).
 5. jednostka osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, spółki cywilnej osób fizycznych jeżeli na dzień poprzedzający dzień otwarcia spadku była jednostką mikro.

WAŻNE!!!

Warunkiem skorzystania z uproszczeń jest decyzja organu zatwierdzającego w sprawie sporządzenia sprawozdania finansowego wskazującego na wybrane 

rozwiązania

Rodzaje uproszczeń

UproszczeniaPodstawa
Bilans według załącznika nr 4 ustawy o rachunkowości***art. 46 ust. 5 pkt. 4
Rachunek zysków i strat wg załącznika nr 4 ustawy o rachunkowości, możliwe jest sporządzenie tylko w wersji porównawczejart. 47 ust. 4 pkt. 4
niesporządzanie informacji dodatkowej pod warunkiem wskazania pewnych informacji jako objaśnień do bilansuart. 48 ust. 3
niesporządzanie zestawienia ze zmian w kapitale własnym, nawet jeśli sprawozdanie na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości podlega badaniu przez biegłego rewidentaart. 48a ust. 3
niesporządzanie rachunku przepływów pieniężnych, nawet jeśli sprawozdanie na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości podlega badaniu przez biegłego rewidentaart. 48b ust. 4
niesporządzanie sprawozdania z działalności nawet jeśli obowiązek jego przygotowania wynika z art. 49 ust. 1 ustawy o rachunkowościart. 49 ust. 4

*** – Bilans sporządzony przez jednostkę mikro powinien zawierać co najmniej informacje dotyczące:

 • aktywów trwałych – szczegółowo trzeba wykazać wartość środków trwałych.
 • aktywów obrotowych – szczegółowo trzeba wykazać wartość zapasów oraz wartość należności krótkoterminowych,
 • należnych wpłat na kapitał (fundusz) podstawowy,
 • udziałów (akcji) własnych,
 • kapitału (funduszu) własnego – szczegółowo trzeba wykazać tylko wartość kapitału (funduszu) podstawowego,
 • zobowiązań i rezerw na zobowiązania – szczegółowo należy wykazać tylko wartość rezerw na zobowiązania oraz zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek.

UWAGA!!!

Minimalny zakres informacyjny jaki musi być zawarty w sprawozdaniu finansowym sporządzanym przez jednostki mikro, określa załącznik nr 4 do ustawy o rachunkowości.

Podstawa prawna:

art. 2 ust. 1 pkt 1, art. 3 ust. 1a i 1b, art. 46–49a, art. 52 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 351; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1680).

Opracowała: Magdalena Sobczak

 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Udostępnij ten post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on print
Share on email

Zapisz się do naszego newslettera

Dodaj Komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Nasz profil Facebook

Polecamy hosting

Kalendarium wpisów

Kwiecień 2020
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Archiwum

>>>Epidemia koronawirusa nie lekceważ zagrożenia *** Polska: 3629 osób zarażonych koronawirusem - w dniu dzisiejszym 246 nowych przypadków zarażenia koronawirusem; Zmarło aż 79 osób zarażonych koronawirusem *** Nie lekceważ epidemii! Bądź rozsądny pozostań w domu! Zachowuj higienę - często myj i dezynfekuj ręce! <<< *** >>>Epidemia koronawirusa nie lekceważ zagrożenia *** Polska: 3629 osób zarażonych koronawirusem - w dniu dzisiejszym 246 nowych przypadków zarażenia koronawirusem; Zmarło aż 79 osób zarażonych koronawirusem *** Nie lekceważ epidemii! Bądź rozsądny pozostań w domu! Zachowuj higienę - często myj i dezynfekuj ręce! <<< *** >>>Epidemia koronawirusa nie lekceważ zagrożenia *** Polska: 3629 osób zarażonych koronawirusem - w dniu dzisiejszym 246 nowych przypadków zarażenia koronawirusem; Zmarło aż 79 osób zarażonych koronawirusem *** Nie lekceważ epidemii! Bądź rozsądny pozostań w domu! Zachowuj higienę - często myj i dezynfekuj ręce! <<< *** >>>Epidemia koronawirusa nie lekceważ zagrożenia *** Polska: 3629 osób zarażonych koronawirusem - w dniu dzisiejszym 246 nowych przypadków zarażenia koronawirusem; Zmarło aż 79 osób zarażonych koronawirusem *** Nie lekceważ epidemii! Bądź rozsądny pozostań w domu! Zachowuj higienę - często myj i dezynfekuj ręce! <<< ***