Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

Sygnalista w pracy – nowe zasady ochrony


Sygnalista donosi

Parlament Europejski i Rada UE osiągnęły porozumienie w sprawie pierwszych ogólnounijnych przepisów dotyczących ochrony sygnalistów. Proponowane przepisy mają zapewnić większą ochronę osobom zgłaszającym nadużycia w miejscu pracy.

 

Parlament Europejski i Rada UE uzgodniły przełomowy akt prawny, który pomoże chronić sygnalistów w całej Europie. Po raz pierwszy w UE powstanie prawo chroniące osoby zgłaszające nadużycia w miejscu pracy.

Proponowane przepisy zapewnią znacznie większą ochronę osobom, które zgłaszają nadużycia w swoich miejscach pracy. Za rozwiązaniami wzmacniającymi ochronę sygnalistów od lat opowiadała się Fundacja Batorego, proponując już w kwietniu ubiegłego projekt ustawy o ochronie sygnalistów. Przygotowała go wspólnie z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, Forum Związków Zawodowych i Instytutem Spraw Publicznych. Projekt w znacznym stopniu jest spójny z rozwiązaniami zawartymi w głosowanej dyrektywie. 

– To historyczny dzień dla osób, które zdecydowały się kiedykolwiek zgłosić nadużycia w swoich miejscach pracy, a także dla wszystkich, którzy takie działania podejmą. Zostanie im zapewniona ochrona, na którą przez wiele lat nie mogły liczyć, mimo iż działając dla dobra wspólnego doświadczały utraty pracy i innych krzywd. – mówi Marcin Waszak z Fundacji Batorego.

Dyrektywa zapewni bardzo potrzebne ujednolicenie przepisów, ponieważ do tej pory w krajach UE funkcjonowały bardzo różne regulacje. Na przykład w Irlandii przepisy dotyczące ochrony sygnalistów są na bardzo wysokim poziomie, ale już Cypr praktycznie ich nie ma. 

– Czekamy na publikację wstępnego tekstu w celu dokładniejszego zbadania go. Jednak już wiemy, że udało się rozwiązać jeden z najważniejszych problemów dyrektywy. Dzięki apelom organizacji pozarządowych w tym m.in. Fundacji Batorego zrezygnowano z wprowadzenia obowiązku raportowania najpierw wewnątrz organizacji, dając możliwość udania się z informacją o nieprawidłowościach wprost do zewnętrznych organów – mówi Waszak.

W trakcie negocjacji dyrektywy, pod petycją domagającą się przyznania osobom zgłaszającym przypadki naruszenia ochrony także jeśli zgłosiły nadużycie na zewnątrz, podpisało się ponad ćwierć miliona osób. Również ponad 80 organizacji, a także samych sygnalistów wystosowało list do instytucji europejskich domagając się zmian regulacji i zapewniania sygnalistom maksymalnej ochrony. Jakie są kolejne kroki w pracach nad dyrektywą? W nadchodzących tygodniach i miesiącach zarówno Rada Europejska, jak i Parlament Europejski będą musiały zatwierdzić to wstępne porozumienie. Następnie dyrektywa będzie musiała zostać transponowana do prawa krajowego w państwach członkowskich. Niniejsza dyrektywa dotyczy wyłącznie kompetencji UE, państwa członkowskie będą musiały natomiast włączyć te przepisy do krajowego systemu prawnego.

Autor: Karolina Szymańska

Źródło: sygnalista.pl

Udostępnij ten post

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!
motto

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

Jak załażyć związek zawodowy