Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

Szkolenie – nowelizacja ustawy o związkach zawodowych


Nowelizacja ustawy o związkach zawodowych

RODO i nowelizacja ustawy o związkach zawodowych były tematem szkolenia, które odbyło się w dniu 5 grudnia 2018 r. w Warszawie. Organizatorem szkolenia była Rada Krajowa Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu.

 

W pierwszej części szkolenia szczegółowo zostało omówione Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w części dotyczącej związków zawodowych.

Podczas wykładu poruszono konsekwencje udzielenia zgody lub braku zgody na przetwarzanie danych osobowych członka związku. omówiono także uprawnienia członka związku i obowiązki zarządu organizacji związkowej dotyczące przetwarzania danych osobowych.

 

dane chronione przez RODO
Przykładowe dane, które chroni RODO

 

Poruszono także zagadnienia związane z uprawnieniami członka związku do żądania osunięcia danych z portali internetowych (wyszukiwarki Google, Facebook i innych).

uczestnicy szkoleniaUczestnicy szkolenia mogli dowiedzieć się w jaki sposób dostosować swoje akty prawne  (Statuty, Regulaminy Deklaracje i itp.). do przepisów RODO.

W drugiej części szkolenia omówiono nowelizację ustawy o związkach zawodowych, które wejdą w życie od 1 stycznia 2019 roku.

Osoby, biorące udział w szkoleniu mogły zapoznać się ze zmianami dotyczącymi:

 • Tworzenia związków zawodowych,
 • Statusu zakładowej organizacji związkowej,
 • Ustaleniu reprezentatywności związku zawodowego,
 • Obowiązku informowania pracodawcy,
 • Negocjacji porozumień zbiorowych,
 • Zwolnień z obowiązku świadczenia pracy,
 • Rozszerzenia ochrony przewidzianej w art. 32 ustawy o związkach zawodowych,
 • Rozszerzenia odpowiedzialności karnej członków zarządu związku zawodowego.

W dalszej części szkolenia omówiono zmiany, które wprowadziła nowelizacja w 14 ustawach. Omówiona także przepisy przejściowe a także uprawnienia związków zawodowych w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej.

W szkoleniu oprócz członków Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu udział wzięli przedstawiciele:

 1. Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Kolei Mazowieckich,
 2. Związku Zawodowego Maszynistów Metra Warszawskiego,
 3. Związku Zawodowego OLZA w Cieszynie.

Każdy uczestnik szkolenia otrzymał certyfikat ukończenia szkolenia oraz materiały szkoleniowe.

Z cała pewnością wiedza zdobyta podczas szkolenia pomoże uczestnikom w ich działalności związkowej.

Autor: Sławomir Szopiński

Udostępnij ten post

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!

Polecamy ten portal

Szukasz sprawdzonego hostingu

Jak załażyć związek zawodowy