Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

Tag: funkcjonariusz publiczny


  W dniu 14 kwietnia 2023 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o transporcie kolejowym i ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, w zakresie kolejnictwa nadającej ochronę przewidzianą dla funkcjonariusza publicznego na zasadach określonych w kodeksie karnym (tj. podczas Read more…

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!

Polecamy ten portal

Szukasz sprawdzonego hostingu

Jak załażyć związek zawodowy