Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

Kolejarz funkcjonariuszem publicznym


czapka i tory

W dniu 14 kwietnia 2023 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o transporcie kolejowym i ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, w zakresie kolejnictwa nadającej ochronę przewidzianą dla funkcjonariusza publicznego na zasadach określonych w kodeksie karnym (tj. podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych). Powyższe przepisy weszły w życie 9 czerwca br.

 

Kogo obejmuje ochrona?

Ochrona obejmuje następujące stanowiska:

 • maszynista,
 • prowadzący pojazdy kolejowe,
 • dyżurny ruchu,
 • nastawniczy,
 • zwrotniczy,
 • kierownik pociągu,
 • ustawiacz,
 • manewrowy,
 • rewident taboru,
 • automatyk,
 • toromistrz,
 • dróżnik przejazdowy,
 • konduktor,
 • pracownicy obsługi technicznej i utrzymania porządku wchodzący w skład obsady pociągu.

 

Odpowiedzialność za naruszenie przepisów

Osoby, które naruszają nietykalność cielesną lub dopuszczają się czynnej napaści na osobę posiadającą status funkcjonariusza publicznego podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych narażają się na odpowiedzialność wynikająca z art. 222 i 223 Kodeksu karnego.

Należy zaznaczyć, że wprowadzone przepisy mają przede wszystkim charakter prewencyjny a ich skuteczność będzie wprost proporcjonalne do świadomości społeczeństwa a przede wszystkim pasażerów korzystających z transportu kolejowego.

Mając powyższe na uwadze Ministerstwo Infrastruktury, mając na względzie szeroko pojęte bezpieczeństwo pracowników oraz pasażerów,  wystąpiło do Związków Zawodowych i Przewoźników z prośbą o włączenie się w kampanie informacyjną.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu pozytywnie ocenia wprowadzone przepisy, o których wprowadzenie postulowaliśmy od lat. Praktycznie każdego miesiąca członkowie naszej organizacji zgłaszają nam przypadki naruszenie nietykalności cielesnej, napaści lub znieważenia. Mamy nadzieję, że wprowadzone uregulowania w znacznym stopniu ograniczą takie postepowanie. 

Opracowanie: Sławomir Szopiński

Udostępnij post

Zapisz się do naszego newslettera

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!
motto

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

Jak załażyć związek zawodowy