Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

Urlop bezpłatny ma przysługiwać tylko działaczowi związkowemu będącemu pracownikiem


Urlop bbezpłatny regulacje prawne

Do wniosku o udzielenie urlopu bezpłatnego na czas pełnienia funkcji związkowej poza firmą, trzeba będzie dołączyć m.in. zgodę samego pracownika i wyciąg ze statutu organizacji. Tak wynika z projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu udzielania urlopu bezpłatnego pracownikowi powołanemu do pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy oraz sposobu postępowania w przypadku wygaśnięcia mandatu do pełnienia z wyboru funkcji związkowej przez pracownika korzystającego z urlopu bezpłatnego.

 

Nowe przepisy dostosują zasady oddelegowania działaczy (np. szefów regionalnych struktur związkowych) do nowelizacji ustawy o związkach zawodowych (Dz.U. z 5 lipca 2018 r., poz. 1608), która wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r. Umożliwi ona zrzeszanie się m.in. zatrudnionym na umowach cywilnoprawnych. Omawiane rozporządzenie nie będzie jednak dotyczyć tych ostatnich, a jedynie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

– Tylko im można bowiem udzielić urlopu bezpłatnego w rozumieniu kodeksu pracy – tłumaczy Małgorzata Lorenc z firmy Lorenc – Doradztwo Kadrowe. Dlatego wniosek o udzielenie wspomnianego urlopu na czas pełnienia funkcji związkowej poza firmą będzie można złożyć jedynie pracodawcy w rozumieniu art. 3 k.p., czyli zatrudniającemu na podstawie umów o pracę. Jednocześnie nowe przepisy doprecyzują treść takiego pisma.

– Musi ono wskazywać, że z wyborem na daną funkcję związkową wiąże się obowiązek jej wykonywania w charakterze pracownika, co uzasadnia udzielenie urlopu bezpłatnego w firmie, w której działacz jest zatrudniony. Konieczne będzie powołanie się w tym zakresie na odpowiednie postanowienie statutu organizacji związkowej lub inny akt wewnętrzny tej organizacji – wskazuje Małgorzata Lorenc.

Do wniosku trzeba będzie też dołączyć oświadczenie pracownika o wyrażeniu zgody na udzielenie urlopu bezpłatnego (na okres wskazany we wniosku) oraz wyciągi ze statutu organizacji związkowej wskazujące organ właściwy do wystąpienia z takim pismem.

Urlop bezpłatnyZgodnie z nowymi przepisami związek ma występować o udzielenie urlopu co najmniej na 14 dni przed proponowanym terminem jego rozpoczęcia. Pracodawca – tak jak obecnie – będzie zobowiązany udzielić wolnego na wskazany przez organizację okres (udzielenie urlopu w innym terminie może nastąpić jedynie z ważnych przyczyn, na podstawie porozumienia pracodawcy z organizacją związkową). Po wygaśnięciu mandatu do pełnienia funkcji związkowej zatrudniony powinien zgłosić swój powrót do firmy. Zgodnie z art. 74 k.p. ma on prawo wrócić na stanowisko równorzędne pod względem wynagrodzenia z poprzednio zajmowanym, jeżeli dokona zgłoszenia w ciągu siedmiu dni od rozwiązania stosunku pracy powstałego z wyboru na funkcję związkową. Jednocześnie projekt doprecyzowuje termin na zawiadomienie zatrudniającego o wygaśnięciu mandatu. Właściwy statutowo organ związku będzie miał na to siedem dni.

Nowe rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2019 r. Obecnie Rozporządzenie jest w trybie legislacyjnym.

Autor: Łukasz Guza

Źródło Dziennik Gazeta Prawna

Udostępnij ten post

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!
motto

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

Jak załażyć związek zawodowy