Ogólnopolski Związek Zawodowy
Pracowników Transportu
Rada Krajowa

W 2021 roku dodatek nocny po raz pierwszy będzie wyższy niż 3 zł


ewidencja czasu pracy

W nadchodzącym roku sposób jego obliczania nie ulega zmianie. Nadal będzie on zależeć od obowiązującego pracownika wymiaru czasu pracy, co skutkuje jego zróżnicowaniem w każdym miesiącu kalendarzowym

 
Łukasz Prasołek
fot. Łukasz Prasołek, były pracownik PIP i SN, specjalista z zakresu prawa pracy

Wysokość dodatku nocnego ustala się według zasad określonych w par. 4b rozporządzenia dotyczącego obliczania wynagrodzeń. W tym celu minimalne wynagrodzenie za pracę dzieli się przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu. W związku z tym wysokość dodatku jest różna w poszczególnych miesiącach w zależności od liczby godzin do przepracowania (im mniej takich godzin w danym miesiącu, tym wyższy dodatek i odwrotnie).

Termin „liczba godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu” oznacza obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy obliczony zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 130 kodeksu pracy. Jest więc to kodeksowy wymiar godzin do przepracowania w danym miesiącu, a nie liczba godzin faktycznie przepracowana przez danego pracownika czy określona do przepracowania w jego harmonogramie czasu pracy. Potwierdza to Główny Inspektorat Pracy w swoim stanowisku z 23 stycznia 2008 r. w sprawie obliczania dodatku za nadgodziny. 

Przy ustalaniu dodatku za godzinę pracy w porze nocnej dokonuje się zatem następujących działań:

  1. kwotę minimalnego wynagrodzenia dzieli się przez wymiar czasu pracy w danym miesiącu kalendarzowym;
  2. tak wyliczoną stawkę godzinową należy pomnożyć przez stawkę dodatku, tj. 20 proc.;
  3. otrzymany wynik mnoży się przez liczbę godzin przepracowanych w danym miesiącu przez pracownika w porze nocnej.
PRZYKŁAD – Obliczanie dodatku za 20 godzin

Regulamin pracy obowiązujący u pracodawcy przewiduje, że pora nocna obejmuje osiem godzin od 22 do 6. Pracownik, który jest zatrudniony na umowę o pracę, w czerwcu 2021 r. przepracuje 168 godzin (liczba godzin do przepracowania w tym miesiącu), z których 20 przypadnie na porę nocną. Pracodawca, oprócz normalnego wynagrodzenia, wypłaci mu dodatek za pracę w nocy w kwocie 66,60 zł, co wynika z następującego wyliczenia:

  • 2800 zł : 168 godz. = 16,67 zł

  • 16,67 zł × 20 proc. = 3,33 zł

  • 3,33 zł × 20 godz. = 66,60 zł

Biorąc pod uwagę wymiary czasu pracy w poszczególnych miesiącach kalendarzowych w 2021 r., wysokość dodatku nocnego waha się od 3,04 zł do 3,68 zł. Pierwszy raz dodatek w każdym z miesięcy jest wyższy niż 3 zł na godzinę. Patrz tabela poniżej.

Tabela. Wysokość dodatku nocnego w poszczególnych miesiącach 2021 r.
MiesiącWyliczenie dodatku nocnegoKwota dodatku za 1 godzinę pracy w porze nocnej
Styczeń2800 zł : 152 godz. X 20%3,68 zł
Luty2800 zł : 160 godz. X 20%3,50 zł
Marzec2800 zł : 184 godz. X 20%3,04 zł
Kwiecień2800 zł : 168 godz. X 20%3,33 zł
Maj2800 zł : 152 godz. X 20%3,68 zł
Czerwiec2800 zł : 168 godz. X 20%3,33 zł
Lipiec2800 zł : 176 godz. X 20%3,18 zł
Sierpień2800 zł : 176 godz. X 20%3,18 zł
Wrzesień2800 zł : 176 godz. X 20% 3,18 zł
Październik2800 zł : 168 godz. X 20%3,33 zł
Listopad2800 zł : 160 godz. X 20%3,50 zł
Grudzień2800 zł : 176 godz. X 20%3,18 zł

W przypadku ustalenia terminu wypłaty wynagrodzenia nie na koniec miesiąca, ale do 10. dnia miesiąca następnego, powstaje pytanie o podstawę do obliczenia dodatku nocnego za grudzień wypłacanego w styczniu, gdy od stycznia dochodzi do zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ponieważ zgodnie z art. 80 k.p. wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną, jego wysokość powinna być ustalana zgodnie z zasadami obowiązującymi w okresie, w którym praca była wykonywana. Skoro pracodawca oblicza wysokość wynagrodzenia za pracę wykonaną w grudniu, to – mimo że wypłata następuje w następnym miesiącu – wysokość dodatku za pracę w nocy należy ustalić i wypłacić według wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w starym roku kalendarzowym.

Podstawa prawna:
  • art. 80 i 130 k.p. ustawy z 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320)
  • par. 4b rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 927)

Autor: Łukasz Prasołek

Artykuł pochodzi z: Dziennika Gazeta Prawna

Udostępnij post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on telegram
Share on vk
Share on mix
Share on skype
Share on email

Zapisz się do naszego newslettera

Nasz profil Facebook

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Kalendarz wpisów

Styczeń 2021
P W Ś C P S N
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Archiwum