Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

W Kolejach Mazowieckich rozmawiano o zamianach w Regulaminie pracy


Podwyżka wynagrodzeń KM 2018

Zmiany w Regulaminie pracy były głównym tematem spotkania przedstawicieli zarządu Spółki „Koleje Mazowieckie-KM” sp. z o.o. z przedstawicielami związków zawodowych, które odbyło się 11 lutego 2019 r., w siedzibie Centrali Spółki.

 

Na początku spotkania pracodawca zaproponował zmiany w Załączniku nr 15 do Regulaminu pracy „Wewnętrzna polityka antymobbingowa” Strony wspólnie ustaliły aby powołanie komisji antymobbingowej obywało się w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia skargi. Wstępnie pracodawca wnioskował aby zwołanie komisji antymobbingowej odbyło się w ciągu 10 dni.

Regulamin pracyPonadto strona społeczna zaproponowała, aby wprowadzić zapis aby prace komisji antymobbingowej odbywały się zgodnie z zasadami prowadzenia postępowań wyjaśniających. Strony nie osiągnęły porozumienia w tej sprawie.

W dalszej części spotkania Pracodawca zaproponował dodanie w załączniku nr 9 do Regulaminu pracy „Wykaz zespołów i posterunków, na których zatrudnieni są pracownicy w systemie równoważnego czasu pracy”, w Sekcji Napraw i Eksploatacji Sochaczew zespołu magazynierów. Związki zawodowe zaakceptowały zaproponowana zmianę. Jednocześnie strona społeczna zwróciła uwagę na konieczność aktualizacji nazewnictwa komórek organizacyjnych w Załączniku nr 9 oraz w całym Regulaminie pracy dostosowując je do Regulaminu organizacyjnego.

Rental odzieży roboczej był kolejną zmianą, o której wprowadzenie wnioskował pracodawca argumentując tą rozwiązanie jako zmiany w prawie wynikające z ochrony środowiska. Strona społeczna negatywnie oceniła propozycję pracodawcy w swoim stanowisku związki zawodowe zaproponowały zwiększenie ryczałtu za pranie i konserwację odzieży. Odrębne stanowisko w tej sprawie przedstawił Związek Zawodowy Pracowników Kolei Mazowieckich, który w całości poparł stanowisko pracodawcy dotyczące wprowadzenia Rentalu odzieży roboczej.

W tym miejscu należy dodać że wprowadzenie rentalu odzieży roboczej pozbawi pracowników dodatku za pranie i konserwację odzieży roboczej.

W kolejnej części spotkania Pracodawca zaproponował zmianę zapisów dotyczących godzin nadliczbowych proponując aby liczba godzin nadliczbowych przepracowanych w związku ze szczególnymi potrzebami Pracodawcy nie mogła przekroczyć dla poszczególnego pracownika średnio 8 godzin tygodniowo w ciągu roku kalendarzowego. Strona społeczna nie wyraziła zgody na takie rozwiązanie. Jedynie ww. ZZPKM nie zajął stanowiska w przedmiotowej sprawie.

Pracodawca proponując taki zapis niewątpliwie dąży do wprowadzenia „tylnymi drzwiami” zwiększenia limitu godzin nadliczbowych i to w ilości aż 416 godzin (8 godzin x 52 tygodnie w roku = 416 godzin nadliczbowych). Związki zawodowe są przeciwne takim rozwiązaniom. Dziwnym wydaje się stanowisko ZZPKM, który nie zajął stanowiska w przedmiotowej sprawie. Przypomnieć należy, że w roku 2018 organizacja ta krytycznie wypowiadała się na temat związków zawodowych, które nie wyraziły zgody na zwiększenie limitu godzin nadliczbowych.

W końcowej części spotkania strona społeczna zaproponowała aby w Regulaminie pracy wprowadzić zapisy dotyczące zasad stosowania w Spółce monitoringu. Brak takich zapisów w ZUZP lub regulaminie pracy stanowi złamanie postanowień kodeksu pracy. Ponadto związki zawodowe wnioskowały o aktualizację załącznika dotyczącego przyjęć i zdań taboru dla drużyn konduktorskich i trakcyjnych. Związki zawodowe uważają także, że w Regulaminie pracy powinny się znaleźć regulacje, które strona społeczna zgłosiła jako sprawy do uregulowania w protokóle nr 2 do ZUZP.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu podczas spotkania reprezentowali: kol. Norbert Bartman, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej w Warszawie oraz kol. Robert Góra, wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej w Warszawie.

W dniu 11 lutego 2019 r. osiem organizacji związkowych złożyły wspólne pismo w sprawie natychmiastowego rozpoczęcia rozmów dotyczących wzrostu wynagrodzeń dla pracowników Spółki „Koleje Mazowieckie-KM” sp. z o.o. Z treścią pisma możecie zapoznać się tutaj.

O postępach w negocjacjach zmian będziemy was informować na bieżąco.

Autor: Sławomir Szopiński

Udostępnij ten post

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!
motto

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

Jak załażyć związek zawodowy