Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

W Kolejach Mazowieckich rozmawiano o zmianach w regulaminach


Porozumienie w sprawie wzrostu wynagrodzeń uzgodnione

Zmiany, w ZUZP oraz w regulaminach pracy i zfśs były tematem spotkania Pracodawcy z reprezentującymi pracowników Związkami Zawodowymi, które odbyły się w dniu 3 grudnia br. w Warszawie.

 

Stronę pracodawcy reprezentował Pan Mariusz Bartkowski, Dyrektor Biura Spraw Pracowniczych. Witając zebranych zaproponował aby pierwszym tematem spotkania było omówienie propozycji zmian do ZUZP.

Po przeprowadzeniu dyskusji strony ustaliły że zostaną powołane dwa zespoły (jeden dotyczący drużyn konduktorskich i drugi dotyczący drużyn trakcyjnych), których zadaniem będzie opracowanie propozycji optymalizacji niektórych składników wynagradzania. W skład zespołów wejdą przedstawiciele Pracodawcy oraz Związków Zawodowych. Pierwsze spotkanie ww zespołów odbędzie się do 20 grudnia 2019 r.

Regulamin pracyW kolejnej części spotkania Pracodawca przedstawił stronie społecznej propozycję Aneksu nr 7 do Regulaminu pracy dotyczącego wymiaru i rozkładu czasu pracy dla pracowników Spółki w roku 2020. Po zapoznaniu się z propozycją przedstawioną przez Pracodawcę strony uzgodniły i podpisały Aneks Nr 7 do Regulaminu pracy.

W części dotyczącej zmian w Regulaminie ZFŚS Pracodawca omówił proponowane zmiany, których treść została wysłana do związków zawodowych w wersji elektronicznej. Ze względu na to, że tylko niewielka ilość zmian została uzgodniona przez strony. Uzgodniono, że kolejne spotkanie w przedmiotowej sprawie odbędzie się 16 grudnia 2019 r.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu, podczas spotkania reprezentowali: kol. Norbert Bartman, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej w Warszawie i kol. Agnieszka Wiśniewska, wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej w Warszawie.

Autor: Sławomir Szopiński

Źródło: Opracowanie własne

Udostępnij ten post

Zapisz się do naszego newslettera

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!

Polecamy ten portal

Szukasz sprawdzonego hostingu

Jak załażyć związek zawodowy