Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

Z obrad Prezydium Rady Krajowej OZZPT


kzd2022

W dniach 27 i 28 marca br. w Warszawie obradowało Prezydium Rady Krajowej OZZPT i Krajowa Komisja Rewizyjna OZZPT. Głównymi tematami posiedzenia było rozliczenie finansowe Związku za rok 2022 oraz opracowanie planu działania w roku 2023.

 

Podczas obrad zebrani dokonali rozliczenia finansowego Związku za rok 2022. Sporządzono, podpisano i zatwierdzono:

  • Deklarację CIT-8/O – Zobowiązano pełnomocnika Związku do złożenia ww. deklaracji we właściwym Urzędzie Skarbowym,
  • Sprawozdanie finansowe Związku składające się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji uzupełniającej do bilansu. Prezydium Rady Krajowej OZZPT zobowiązało pełnomocnika Związku do złożenia sprawozdania finansowego do szefa KAS.

W dalszej części posiedzenia zebrani dokonali rozliczenia preliminarza wydatków za rok 2022 oraz przyjęli preliminarz wydatków na rok 2023. Po przeprowadzonej dyskusji i zapoznaniu się z opinią Krajowej Komisji Rewizyjnej OZZPT przyjęto sprawozdanie z działalności Rady Krajowej OZZPT w roku 2022.

W części dotyczącej współpracy Rady Krajowej OZZPT z OPZZ omówiono zmiany w kierownictwie OPZZ a także zgłoszenia przedstawicieli Związku do zespołów problemowych OPZZ. Wypracowano także opinie dotyczącą raportu ze współpracy Związku z PIP.

Szczegółowo omówiono zmiany wprowadzone do kodeksu pracy dotyczące:

  • Pracy zdalnej,
  • Badania trzeźwości
  • Zmian wynikających z dyrektyw unijnych (tzw. dyrektywa work-life balance i dyrektywa o przejrzystych warunkach zatrudnienia),

Prezydium Rady Krajowej OZZPT wypracowało niezbędne procedury do wprowadzenia ww. przepisów u Pracodawców, u których działa OZZPT.

Podczas obrad Prezydium Rady Krajowej OZZPT wyróżniło dyplomem honorowym osoby, które odeszły na emeryturę.

Podczas obrad członkowie Prezydium Rady Krajowej OZZPT podjęli niezbędne dla działalności Związku uchwały. Wytyczono także ramowy plan działania Związku w roku 2023.

Przewodniczący Zarządów poszczególnych MOZ-ów szczegółowo omówili problemy występujące na terenie działania ich organizacji.

Po wyczerpaniu programu posiedzenia Przewodniczący posiedzenia zamknął obrady przekazując dokumentacje z posiedzenia Skarbnikowi i sekretarzowi Rady Krajowej OZZPT.

Opracował: Sławomir Szopiński

Udostępnij post

Zapisz się do naszego newslettera

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!
motto

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

Jak załażyć związek zawodowy