Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

Zaliczanie okresu nauki do stażu pracy w 2019 r.


staż pracy
Wymiar urlopu zależy od stażu pracy i wykształcenia pracownika. Jak zaliczyć okres nauki do stażu pracy w 2019 roku? Jaki wymiar urlopu przysługuje pracownikowi?
 

Zgodnie z art. 154 § 1 kodeksu pracy wymiar urlopu wynosi:

 1. 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
 2. 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

staż urlopowyWymiar okresów wliczanych zależy od rodzaju szkoły ukończonej przez pracownika. I tak zgodnie z art. 155 § 1 k.p. do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia:

 1. zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
 2. średniej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,
 3. średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat,
 4. średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata,
 5. szkoły policealnej – 6 lat,
 6. szkoły wyższej – 8 lat.

WAŻNE!

Powyższe okresy nauki nie podlegają sumowaniu.

 

Przykład 1

Absolwentowi szkoły wyższej wliczy się do stażu urlopowego 8 lat w związku z jej ukończeniem, natomiast nie wlicza się 4 lat z tytułu ukończenia średniej szkoły ogólnokształcącej. W tym przypadku szkoła średnia jest już uwzględniona w ramach szkoły wyższej.

Na udokumentowanie faktu ukończenia szkoły pracownik powinien przedłożyć dyplom ukończenia uczelni, szkoły.

Przykład 2

Paweł po ukończeniu studiów, podjął swoją pierwszą pracę w życiu. W związku z zaliczeniem okresu 8 lat szkoły wyższej, będzie mu przysługiwał urlop w wymiarze 20 dni.

Inne

Oprócz okresów nauki do ustalenia wymiaru urlopu bierze się również pod uwagę:

 • wszystkie okresy zatrudnienia u obecnego oraz byłych pracodawców,
 • okresy nauki,
 • okresy pobierania zasiłku dla bezrobotnych,
 • czynną służbę wojskową,
 • wykonywanie pracy nakładczej,
 • zatrudnienie u pracodawców zagranicznych,
 • okresy przewidziane w przepisach szczególnych, np. służby w Policji lub wojsku.
 • prowadzenie gospodarstwa rolnego lub wykonywanie pracy w gospodarstwie małżonka,
 • okres urlopu wychowawczego,
 • urlop bezpłatny, udzielony na czas wykonywania pracy u innego pracodawcy,
 • okres, za który przyznano pracownikowi odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia.

Pracownik w celu udokumentowania powyższego powinien przedstawić świadectwa pracy oraz inne dokumenty stwierdzające okresy zaliczane do stażu pracy.

WAŻNE!

Do stażu urlopowego nie wlicza się okresów zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych (zlecenie, dzieło).

Autor: Marta Borysiuk

Źródło: Infor

Udostępnij ten post

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!
motto

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

Jak załażyć związek zawodowy