Ogólnopolski Związek Zawodowy
Pracowników Transportu
Rada Krajowa

Zarząd PKP PLK S.A. zaciąga zobowiązanie


praca na torach

W dniu 30 listopada 2021 r. Zarząd Spółki PKP PLK S.A. podjął uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na uruchomienie jednorazowej wypłaty nagród za 2021 r. dla pracowników PKP PLK S.A.

 

Uchwała przewiduje zaciągnięcie zobowiązania pieniężnego Spółki o wartości, która łącznie ze składkami na ubezpieczenie społeczne nie przekroczy kwoty osiemnaście milionów czterysta trzydzieści dwa tysiące złotych, na wypłatę nagród za 2021 rok dla pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Przyjęto, że wysokość nagrody wyniesie 400 zł dla każdego pracownika Spółki, będącego w zatrudnieniu na dzień 1 grudnia 2021 r. Nagrodą pieniężna objęci będą również pracownicy przebywający na krótkotrwałych urlopach bezpłatnych (do 1 miesiąca), w związku z powołaniem do terytorialnej służby wojskowej lub na okres trwania ćwiczeń wojskowych.

Wypłata ww. jednorazowych nagród nastąpi w terminie wypłaty wynagrodzeń za listopad 2021 r.

Wypłata nagród dla pracowników PKP PLK S.A. nie spowoduje przekroczenia środków na wynagrodzenia w planie działalności Spółki na 2021 r.

Ww. zobowiązanie zostanie sfinansowane z funduszu kolejowego i ze środków własnych PKP PLK S.A.

Opracowanie: Sławomir Szopiński

Udostępnij post

Zapisz się do naszego newslettera

Odwiedź nasz profil Facebook

Facebook Pagelike Widget

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

Pin It on Pinterest