Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

Akta osobowe z każdym dokumentem związanym z pracą uprawniającą do pomostówki


Emerytury pomostowe

Przepisy nie rozstrzygają, jakie dokumenty dotyczące tego świadczenia należy włożyć do teczki pracowniczej. Zdaniem resortu pracy powinno to być wszystko, co jest związane z wykonywaniem pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze

 
Łukasz Prasołek
fot. Łukasz Prasołek, były pracownik PIP i SN, specjalista z zakresu prawa pracy

Od 1 stycznia 2019 r. w aktach osobowych w części B powinny być przechowywane dokumenty dotyczące wykonywania przez pracownika pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1924). Powyższy obowiązek wynika z par. 3 pkt 2 lit. d) rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. poz. 2369). Przepis rozporządzenia nie wskazuje jednak rodzajów dokumentów, których dotyczy ten obowiązek.

Resort rodziny wskazał jednak w swoim stanowisku z 15 października 2019 r., że będą to wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem przez pracownika pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Analizując przepisy ustawy, można wskazać więc kolejno, że powinny to być:

  • powiadomienie pracownika o dokonaniu wpisu jego osoby do ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, za których jest przewidziany obowiązek opłacania składek na fundusz emerytur pomostowych, czyli FEP (art. 41 ust. 4 i 5 ustawy o emeryturach pomostowych);
  • kopia zgłoszenia danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze do ZUS zawierającego: nazwisko i imię, datę urodzenia, PESEL (a gdy go nie nadano pracownikowi – serię i numer dowodu osobistego), okres wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz kod pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, które to zgłoszenie jest składane corocznie do 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy (art. 38 ust. 1 ustawy o emeryturach pomostowych);
  • kopia zgłoszenia korygującego, które jest składane w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zgłoszeniu przez samego płatnika, Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Państwową Inspekcję Pracy – korekta jest składana w formie nowego zgłoszenia zawierającego wszystkie prawidłowe dane (art. 39 ust. 1 ustawy o emeryturach pomostowych).

W ostatnim przypadku wydaje się, że w aktach powinny się zatem znaleźć także wcześniejsze pisma PIP lub ZUS, które stanowiły podstawę do złożenia zgłoszenia korygującego.

O tym, że powyższe dokumenty powinny być gromadzone w aktach osobowych, mówi również w swoim stanowisku resort pracy.

Autor: Łukasz Prasołek

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Udostępnij ten post

Zapisz się do naszego newslettera

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!

Polecamy ten portal

Szukasz sprawdzonego hostingu

Jak załażyć związek zawodowy