Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

Coronawirus – Tarcza antykryzysowa dla firm i pracowników ludzkim językiem


Tarcza antykryzysowa po ludzku

Dla tysięcy firm, które ucierpiały z powodu epidemii koronawirusa, rząd w ramach tarcz antykryzysowych przygotował liczne formy wsparcia w formie zwolnień z ZUS, świadczeń postojowych, dopłat do pensji, pożyczek udzielanych na preferencyjnych warunkach, gwarancji, a także ułatwień podatkowych. Jak z nich skorzystać i komu one przysługują?

 

Niestety, wielu przedsiębiorców, chcąc skorzystać z pomocy, gubi się w tym szerokim wachlarzu możliwości. Postanowiliśmy w skróconej, przejrzystej formie przekazać, komu przysługuje dany rodzaj wsparcia.

KTO I Z CZEGO MOŻE SKORZYSTAĆ

(stan prawny na dzień 21 kwietnia 2020 r.)

Osoby samozatrudnione mogą skorzystać z:

 • zwolnienie ze składek ZUS,
 • świadczenie postojowe,
 • dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej z PUP (od starosty),
 • elastyczny czas pracy i warunki zatrudnienia,
 • nisko oprocentowana pożyczka dla mikroprzedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy,
 • ułatwienia w spłacie pożyczek udzielonych ze środków UE z krajowych i regionalnych programów operacyjnych (BGK,
 • gwarancje i pożyczki z BGK.

Mikroprzedsiębiorca (mniej niż 10 pracowników) może skorzystać z:

 • zwolnienia ze składek ZUS,
 • dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z WUP (z FGŚP),
 • dofinansowania kosztów zatrudnienia z PUP (od starosty),
 • elastyczny czas pracy i warunki zatrudnienia,
 • nisko oprocentowana pożyczka dla mikroprzedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy,
 • pożyczki płynnościowe z BGK (w przygotowaniu),
 • gwarancje kredytowe de minimis z BGK,
 • gwarancje Biznesmax dla firm innowacyjnych i efektywnych ekonomicznie z BGK,
 • ułatwienia w spłacie pożyczek udzielonych ze środków UE z krajowych i regionalnych programów operacyjnych (BGK),
 • subwencja (pożyczka) z PFR.

Mały przedsiębiorca (od 10 do mniej niż 50 pracowników) może skorzystać z:

 • zwolnienie z 50% składek ZUS,
 • dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z WUP (z FGŚP),
 • dofinansowanie kosztów zatrudnienia z PUP (od starosty),
 • elastyczny czas pracy i warunki zatrudnienia,
 • gwarancja kredytowa de minimis z BGK,
 • gwarancje Biznesmax dla firm innowacyjnych i efektywnych ekonomicznie z BGK,
 • dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych BGK (planowane w trakcie opracowania),
 • pożyczki płynnościowe z BGK (w przygotowaniu),
 • ułatwienia w spłacie pożyczek udzielonych ze środków UE z krajowych i regionalnych programów operacyjnych (BGK),
 • subwencja (pożyczka) z PFR,
 • pożyczki obrotowe z ARP na finansowanie deficytu i wypłatę wynagrodzeń,
 • leasing operacyjny dla sektora transportu drogowego.

Średni przedsiębiorca (od 50 do mniej niż 250 pracowników) może skorzystać z:

 • dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z WUP (z FGŚP),
 • dofinansowanie kosztów zatrudnienia z PUP (od starosty),
 • elastyczny czas pracy i warunki zatrudnienia,
 • gwarancja kredytowa de minimis z BGK,
 • gwarancje z Funduszu Gwarancji Płynnościowych BGK,
 • gwarancje Biznesmax dla firm innowacyjnych i efektywnych ekonomicznie z BGK,
 • dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych BGK (planowane w trakcie opracowania),
 • pożyczki płynnościowe z BGK (w przygotowaniu),
 • ułatwienia w spłacie pożyczek udzielonych ze środków UE z krajowych i regionalnych programów operacyjnych (BGK),
 • subwencja (pożyczka) z PFR,
 • pożyczki obrotowe z ARP na finansowanie deficytu i wypłatę wynagrodzeń,
 • leasing operacyjny dla sektora transportu drogowego.

Duży przedsiębiorca (250 lub więcej pracowników) może skorzystać z:

 • dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z WUP (z FGŚP),
 • elastyczny czas pracy i warunki zatrudnienia,
 • gwarancje z Funduszu Gwarancji Płynnościowych BGK,
 • dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych BGK (planowane w trakcie opracowania),
 • pożyczki w ramach Tarczy Płynnościowej PFR,
 • preferencyjne częściowo umarzalne pożyczki w ramach Tarczy Finansowej PFR,
 • wykup udziałów, akcji i obligacji, skup należności przez PFR (w ramach Tarczy Kapitałowej PFR).

Osoba wykonująca umowy cywilnoprawne może skorzystać ze świadczenia postojowego.

 

Firmy mogą też liczyć na zwolnienia albo odroczenia z podatków i opłat lokalnych. Przy czym od gminy zależy czy zdecyduje się na ich wprowadzenie, a jeśli tak, to kto konkretnie otrzyma tego rodzaju wsparcie i na jakich zasadach.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Udostępnij post

Zapisz się do naszego newslettera

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!
motto

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

Jak załażyć związek zawodowy