Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

Dodatek za pracę w nocy w 2020 roku


kobieta praca noc

Wraz z podniesieniem minimalnego wynagrodzenia w 2020 roku wzrośnie kwota dodatków za pracę w nocy. Ile wyniosą w poszczególnych miesiącach w 2020 roku?

 

Praca w nocyPraca w nocy obejmuje 8 godzin między godziną 21 a 7. Oznacza to, że pora nocna nie może zaczynać się wcześniej niż o godzinie 21 i kończyć później niż o godzinie 7. Pracodawca może indywidualnie określić porę nocną w podanych ramach czasowych. Uregulowanie godzin powinno znaleźć się w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie pracy.

Pracownikiem pracującym w nocy jest pracownik, którego rozkład czasu pracy obejmuje w każdej dobie co najmniej 3 godziny pracy w porze nocnej lub którego co najmniej ¼ czasu pracy w okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną.

Za pracę w godzinach nocnych pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej.

Zakaz zatrudniania w porze nocnej

Z uwagi na szczególnie uciążliwy charakter pracy w porze nocnej, pracodawcę obowiązuje zakaz zatrudniania w nocy:

  • pracownicy w ciąży,
  • pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4.roku życia bez jego zgody,
  • pracownika młodocianego,
  • pracownika niepełnosprawnego (chyba że lekarz wyrazi na to zgodę).

WAŻNE!

W przypadku niedostosowania się do powyższego zakazu, pracodawca może zostać ukarany karą grzywny w wysokości od 1 tys. do 30 tys. zł.

Wysokość dodatku za pracę w nocy w 2020 roku

Przepisy Kodeksu pracy regulują wysokość dodatku za każdą godzinę pracy w porze nocnej i wynosi ona 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Podstawę do obliczenia dodatku nocnego stanowi minimalne wynagrodzenie za pracę, zatem wraz z podniesieniem minimalnego wynagrodzenia w 2020 roku wzrośnie kwota dodatków za pracę w nocy. Minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2020 r. wynosić będzie 2600 zł (w 2019 r. wynosi 2250 zł).

Wysokość dodatku jest uzależniona od miesięcznego wymiaru godzin do przepracowania, dlatego też będzie się ona różniła w poszczególnych miesiącach:

MiesiącObliczenie dla podstawowego czasu pracyKwota dodatku za 1 godzinę [w zł]
Styczeń2600 zł : 168 godz. x 20%3,10 zł
Luty2600 zł : 160 godz. x 20%3,25 zł
Marzec2600 zł : 176 godz. x 20%2,95 zł
Kwiecień2600 zł : 168 godz. x 20%3,10 zł
Maj2600 zł : 160 godz. x 20%3,25 zł
Czerwiec2600 zł : 168 godz. x 20%3,10 zł
Lipiec2600 zł : 184 godz. x 20%2,83 zł
Sierpień2600 zł : 160 godz. x 20%3,25 zł
Wrzesień2600 zł : 176 godz. x 20%2,95 zł
Październik2600 zł : 176 godz. x 20%2,95 zł
Listopad2600 zł : 160 godz. x 20%3,25 zł
Grudzień2600 zł : 168 godz. x 20%3,10 zł

WAŻNE!

Przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie jest uwzględniany dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej.

Powyższe wartości to kwoty minimalne, a zatem pracodawca może dobrowolnie ustanowić wyższą kwotę dodatku za pracę w nocy.

WAŻNE!

Dodatek za pracę w nocy jest niezależny od dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych. Jeśli więc godziny nadliczbowe przypadają w porze nocnej, pracownikowi należy wypłacić dwa dodatki.

Ryczałt

W stosunku do osób, które wykonują pracę poza zakładem pracy, możliwe jest zastąpienie dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej – ryczałtem. Wysokość ryczałtu ma odpowiadać przewidywanemu wymiarowi pracy w porze nocnej.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Autor: Marta Borysiuk

Źródło: INFOR

Udostępnij ten post

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!

Polecamy ten portal

Szukasz sprawdzonego hostingu

Jak załażyć związek zawodowy