Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

Dodatek za pracę w porze nocnej w 2022 roku


pnd

Dodatek nocny w 2022 roku będzie wyższy. Minimalne wynagrodzenia za pracę w 2022 r. wyniesie 3010 zł brutto. Jak obliczyć wysokość dodatku za pracę w nocy w poszczególnych miesiącach 2022 r.?

 

Zgodnie z art. 1517 § 1 Kodeksu pracy pora nocna to 8 godzin pomiędzy godzinami 21:00 a 7:00. Jeśli pracownik wykonuje pracę w tych godzinach, należy mu się dodatek do wynagrodzenia. W świetle art. 1518 § 1 Kodeksu pracy jest to dodatek za każdą godzinę pracy w nocy w wysokości 20% stawki godzinowej obliczonej z minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku. Minimalna płaca w 2022 r. wynosić będzie 3010 zł brutto.

Jeśli pracownicy wykonują stale pracę w nocy poza zakładem pracy, dodatek można zastąpić ryczałtem. Wysokość ryczałtu powinna odpowiadać przewidywanemu wymiarowi pracy w nocy.

Należy podkreślić, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby pracodawca ustalił wyższy dodatek za pracę w nocy niż jest to przyjęte w Kodeksie pracy. Inną, bardziej korzystną kwotę dodatku można uregulować w regulaminie pracy i regulaminie wynagradzania. W regulaminie można ustalić również inny przedział godzin nocnych, np. między 21.00 a 5.00.

WAŻNE!

Co istotne, uzależnienie wysokości dodatku za pracę w porze nocnej od minimalnego wynagrodzenia za pracę, oznacza wypłacanie dodatku takiej samej wysokości każdemu pracownikowi. Nie ma przy tym znaczenia, ile każdy z nich zarabia.

Z upływem każdego roku kalendarzowego, wraz z 1 stycznia gdy dochodzi do podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę, wzrasta także dodatek za pracę w nocy.

Dodatek za pracę w nocy – jak liczyć?

Dodatek przysługujący za pracę w nocy można w prosty sposób obliczyć za pomocą następującego równania:

minimalna płaca 2022 : godziny pracy w danym miesiącu x wysokość dodatku nocnego

Poniżej znajdują się obliczenia dla każdego miesiąca 2022 roku.

Miesiąc 2022Norma czasu pracyDodatek nocny
Styczeń1523,96 zł
Luty1603,76 zł
Marzec1843,27 zł
Kwiecień1603,76 zł
Maj1683,58 zł
Czerwiec1683,58 zł
Lipiec1683,58 zł
Sierpień1763,42 zł
Wrzesień1763,42 zł
Październik1683,58 zł
Listopad1603,76 zł
Grudzień1683,58 zł

WAŻNE!

Gdy praca w porze nocnej jest równocześnie pracą w godzinach nadliczbowych, pracownik ma prawo do dwóch dodatków do wynagrodzenia: z tytułu nadgodzin i z tytułu pracy w nocy. Dodatek za nadgodziny wyniesie 100% wynagrodzenia za każdą nadliczbową godzinę pracy.

Zakaz pracy w nocy

Przepisy prawa pracy ustanawiają zakaz pracy w nocy dla niektórych pracowników. Należą do nich:

  1. młodociani,
  2. kobiety w ciąży,
  3. pracownicy opiekujący się dzieckiem do ukończenia przez nie 4. roku życia (chyba że pracownik wyrazi na to zgodę),
  4. pracownicy niepełnosprawni (chyba że lekarz wyrazi na to zgodę).

Autor: Emilia Panufnik

Artykuł pochodzi z portalu INFOR.pl

 

Udostępnij post

Zapisz się do naszego newslettera

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!

Polecamy ten portal

Szukasz sprawdzonego hostingu

Jak załażyć związek zawodowy