Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

Kiedy można uznać badania z poprzedniej pracy?


badania lekarskie

Kluczowa jest tu weryfikacja warunków pracy, które wynikają ze skierowania. Pracownika nie trzeba wysyłać do lekarza medycyny pracy, jeżeli ryzyko występujące w starym i nowym miejscu pracy są tożsame.

 

Częste zmiany pracy przez pracowników coraz częściej powodują sytuacje, w których kolejny pracodawca nie chce przeprowadzać badań wstępnych, lecz woli przejąć badania od poprzedniego pracodawcy. Przepisy umożliwiają to od lat, określając warunki niezbędne w tym zakresie, do których należy:

  1. przerwa pomiędzy zatrudnieniem wynosząca do 30 dni,
  2. aktualność orzeczenia lekarskiego od poprzedniego pracodawcy, oraz
  3. potwierdzenie przez nowego pracodawcę, że warunki opisane w skierowaniu na badania lekarskie od jego poprzednika odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy.
Łukasz Prasołek
fot. Łukasz Prasołek, były pracownik PIP i SN, specjalista z zakresu prawa pracy

Wyjątkiem od powyższej reguły jest zatrudnianie pracowników do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych, gdyż w takich przypadkach zawsze istnieje konieczność przeprowadzenia badań wstępnych.

Ze względu na coraz bardziej specjalistyczne nazwy stanowisk i różne zasady obowiązujące w poszczególnych organizacjach pojawiło się w praktyce pytanie, czy powyższa procedura dotyczy tylko przypadków, gdy orzeczenie lekarskie przyniesione przez pracownika potwierdza zdolność do wykonywania pracy na stanowisku dokładnie o takiej samej nazwie, jakie będzie teraz zajmował, czy też nazwy stanowisk pracy mogą się różnić. W odpowiedzi na tak postawione pytanie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zajęło stanowisko elastyczne, dopuszczające różnice w nazwach, kładąc jednocześnie nacisk na warunki pracy panujące na danym stanowisku. Resort podkreśla, że jest to dobrowolna decyzja pracodawcy, a więc pracownik nie może odmówić odbycia badań wstępnych, gdyby pracodawca jednak podjął decyzję o przeprowadzeniu badań mimo ciągle ważnych badań na analogicznym stanowisku przyniesionych od poprzedniego pracodawcy.

PRZYKŁAD

Decyduje pracodawca

Pracodawca chce zatrudnić pracownika na stanowisku recepcjonistki. W trakcie rekrutacji zostaje wyłoniona osoba, która wykonywała pracę u poprzedniego pracodawcy na stanowisku sekretarki. Porównanie warunków określonych w skierowaniu pozwala na przejęcie badań, ale zgodnie z wewnętrzną procedurą, określoną przez kierownika działu bezpieczeństwa i higieny pracy, badania wstępne są wykonywane, jeśli ważność dotychczasowego orzeczenia jest krótsza niż 12 miesięcy. Specjalista ds. bhp wydaje więc osobie przyjmowanej do pracy skierowanie na badania, gdyż poprzednie tracą ważność po upływie dziewięciu miesięcy od zatrudnienia.

MRPiPS w swoim stanowisku podkreśla, że porównanie warunków pracy powinno objąć przede wszystkim treść skierowania na badania wstępne wydanego przez poprzedniego pracodawcę. Jednak możliwe jest także dokonanie szerszej analizy, np. na podstawie porównania opisów stanowisk pracy czy informacji uzyskanych od osoby przyjmowanej do pracy w trakcie rozmowy dotyczącej zatrudnienia. 

Autor: Łukasz Prasołek

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Udostępnij ten post

Zapisz się do naszego newslettera

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!
motto

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

Jak załażyć związek zawodowy