Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

Koleje Mazowieckie – ciąg dalszy rozmów w sprawie wzrostu wynagrodzeń


Porozumienie w sprawie wzrostu wynagrodzeń uzgodnione

We wtorek, 25 maja br. w Spółce „Koleje Mazowieckie-KM” sp. z o.o. odbyła się druga tura rozmów w sprawie wzrostu wynagrodzenia. Strony nadal nie osiągnęły porozumienia.

 

11 maja 2021 r. w Kolejach Mazowieckich rozpoczęły się rozmowy partnerów społecznych dotyczące wzrostu wynagrodzeń (więcej na ten temat piszemy tutaj).

Kolejna tura rozmów odbyła się 25 maja br. Otworzył ją Mariusz Bartkowski, Dyrektor Biura Spraw Pracowniczych przypominając, że strona związkowa oczekuje wzrostu wynagrodzeń w wysokości 500 zł do uposażenia zasadniczego od dnia 1 czerwca 2021 r.

Przedstawiając stanowisko Pracodawcy Dyrektor Bartkowski zaproponował wzrost wynagrodzeń minimalnych do 2240 zł dla osób, których wynagrodzenie zasadnicze jest niższe od tej kwoty. Podwyżka ta obejmie 1236 pracowników Spółki. Pracodawca zobowiązał się do przesłania stronie społecznej informacji dotyczącej kalkulacji wzrostu wynagrodzeń oraz informacji w jakich grupach pracowniczych jest ona przewidziana.

Związki zawodowe podtrzymały swoje stanowisko z 11 maja 2021 roku żądając wdrożenia podwyżki wynagrodzeń w wysokości 500 zł do uposażenia zasadniczego od dnia 1 czerwca br.

Strony wspólnie ustaliły, że negocjacje płacowe będą kontynuowane na następnym spotkaniu ustalonym na dzień 17 czerwca 2021 r.

 

Zmiany w Regulaminie premiowania kierowników i konduktorów

W tej części spotkania Pracodawca mając na uwadze wzrost cen biletów zaproponował aby dodatek, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1 Regulaminu premiowania wzrósł z kwoty 2,66 zł do kwoty 2,80 zł. Strona społeczna stwierdziła, iż proponuje wzrost tej kwoty do 2,90 zł od dnia 1 czerwca 2021 r. Negocjacje w tej sprawie będą kontynuowane.

Ponadto Pracodawca przekazał związkom zawodowym propozycję zmian do Regulaminu premiowania kierowników i konduktorów zgłoszone przez Sekcję Drużyn Konduktorskich. Strona społeczna odniesie się do tych propozycji na następnym spotkaniu.

 

Taryfikator stanowisk pracy

Pracodawca wskazał stronie społecznej konieczność dodania w taryfikatorze stanowisk (załącznik do ZUZP) stanowiska starszy zwrotniczy. 

Strona społeczna zaproponowała o wprowadzenie stanowisk: starszy maszynista i pomocnik rewidenta. Związki zawodowe zgłosiły do przeanalizowania przez Pracodawcę wprowadzenia do taryfikatora stanowiska maszynista – stażysta dla osób odbywających szkolenie na świadectwo maszynisty.

 

Chronometraż czasu pracy rewidentów

Pracodawca poinformował stronę społeczną, że rozpoczęły się prace nad powołaniem zespołu zadaniowego ds. chronometrażu czasu pracy rewidentów taboru.

W związku z wyczerpaniem tematyki spotkania Pracodawca zaproponował aby na spotkaniu w dniu 17 czerwca 2021 r. omówić:

  1. Tabelę wynagrodzeń,
  2. Zasady udzielania nagród jubileuszowych,
  3. Kontynuacja negocjacji płacowych.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu podczas rozmów z Pracodawcą reprezentował kol. Norbert Bartman, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej w Warszawie.

O postępach w negocjacjach będziemy Was informować na bieżąco. 

Autor: Sławomir Szopiński

Udostępnij post

Zapisz się do naszego newslettera

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!

Polecamy ten portal

Szukasz sprawdzonego hostingu

Jak załażyć związek zawodowy