Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

W Kolejach Mazowieckich rozpoczęły się rozmowy dotyczące wzrostu wynagrodzeń


Podwyżka wynagrodzeń KM 2018

We wtorek 11 maja br., w Warszawie odbyło się spotkanie Pracodawcy z reprezentującymi pracowników związkami zawodowymi. Głównym tematem spotkania był wzrost wynagrodzeń dla pracowników Spółki „Koleje Mazowieckie-KM” sp. z o.o.

 

Spotkanie partnerów społecznych otworzył Pan Dariusz Bartkowski, Dyrektor Biura Spraw Pracowniczych informując zebranych, że tematem tematem spotkania jest wzrost wynagrodzeń w Spółce. w dalszej części swojego wystąpienia poprosił partnerów społecznych o przedstawienie stanowiska związków zawodowych w przedmiotowej sprawie.

Strona społeczna zgłosiła wspólnie uzgodniony wniosek wzrostu wynagrodzeń w wysokości 500 zł netto do uposażenia zasadniczego od dnia 1 czerwca 2021 r.

Pracodawca nie odniósł się do propozycji strony społecznej. Przedstawiciel Pracodawcy zaproponował aby negocjacje płacowe były kontynuowane na następnym spotkaniu, którego termin ustalono na dzień 25 maja br.

W dalszej części spotkania Pracodawca przedstawił partnerom społecznym projekt Załącznika nr 8 do Regulaminu pracy „Koleje Mazowieckie-KM” sp. z o.o. Ww. projekt został opracowany w oparciu o wyniki pracy zespołu ds. chronometrażu czasu pracy przyjęcia i zdania pociągu dla drużyn konduktorskich, w którego skład weszli przedstawiciele Pracodawcy i związków zawodowych Po zapoznaniu się z treścią projektu strony uzgodniły i podpisały treść ww. Załącznika nr 8 w treści zaproponowanej przez pracodawcę.

W końcowej części spotkania Pracodawca zaproponował uzgodnienie agendy na następne spotkanie partnerów społecznych. Dyrektor Bartkowski zaproponował aby agenda spotkania w dniu 25 maja br. obejmowała następujące tematy:

  1. Taryfikator stanowisk pracy,
  2. Zmiany w Regulaminie premiowania kierowników i konduktorów,
  3. Chronometraż czasu pracy rewidentów taboru,
  4. Negocjacje płacowe.

Pracodawca poprosił stronę społeczną o przesłanie droga e-mailową propozycji innych tematów, które zdaniem organizacji związkowych powinny się znaleźć w agendzie ww. spotkania.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu podczas spotkanie reprezentował kol. Norbert Bartman, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej w Warszawie.

O wynikach kolejnych rozmów będziemy was informować na bieżąco.

Autor Sławomir Szopiński

Udostępnij post

Zapisz się do naszego newslettera

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!

Polecamy ten portal

Szukasz sprawdzonego hostingu

Jak załażyć związek zawodowy