Ogólnopolski Związek Zawodowy
Pracowników Transportu
Rada Krajowa

W Kolejach Mazowieckich rozpoczęły się rozmowy dotyczące wzrostu wynagrodzeń


Podwyżka wynagrodzeń KM 2018

We wtorek 11 maja br., w Warszawie odbyło się spotkanie Pracodawcy z reprezentującymi pracowników związkami zawodowymi. Głównym tematem spotkania był wzrost wynagrodzeń dla pracowników Spółki “Koleje Mazowieckie-KM” sp. z o.o.

 

Spotkanie partnerów społecznych otworzył Pan Dariusz Bartkowski, Dyrektor Biura Spraw Pracowniczych informując zebranych, że tematem tematem spotkania jest wzrost wynagrodzeń w Spółce. w dalszej części swojego wystąpienia poprosił partnerów społecznych o przedstawienie stanowiska związków zawodowych w przedmiotowej sprawie.

Strona społeczna zgłosiła wspólnie uzgodniony wniosek wzrostu wynagrodzeń w wysokości 500 zł netto do uposażenia zasadniczego od dnia 1 czerwca 2021 r.

Pracodawca nie odniósł się do propozycji strony społecznej. Przedstawiciel Pracodawcy zaproponował aby negocjacje płacowe były kontynuowane na następnym spotkaniu, którego termin ustalono na dzień 25 maja br.

W dalszej części spotkania Pracodawca przedstawił partnerom społecznym projekt Załącznika nr 8 do Regulaminu pracy “Koleje Mazowieckie-KM” sp. z o.o. Ww. projekt został opracowany w oparciu o wyniki pracy zespołu ds. chronometrażu czasu pracy przyjęcia i zdania pociągu dla drużyn konduktorskich, w którego skład weszli przedstawiciele Pracodawcy i związków zawodowych Po zapoznaniu się z treścią projektu strony uzgodniły i podpisały treść ww. Załącznika nr 8 w treści zaproponowanej przez pracodawcę.

W końcowej części spotkania Pracodawca zaproponował uzgodnienie agendy na następne spotkanie partnerów społecznych. Dyrektor Bartkowski zaproponował aby agenda spotkania w dniu 25 maja br. obejmowała następujące tematy:

  1. Taryfikator stanowisk pracy,
  2. Zmiany w Regulaminie premiowania kierowników i konduktorów,
  3. Chronometraż czasu pracy rewidentów taboru,
  4. Negocjacje płacowe.

Pracodawca poprosił stronę społeczną o przesłanie droga e-mailową propozycji innych tematów, które zdaniem organizacji związkowych powinny się znaleźć w agendzie ww. spotkania.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu podczas spotkanie reprezentował kol. Norbert Bartman, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej w Warszawie.

O wynikach kolejnych rozmów będziemy was informować na bieżąco.

Autor Sławomir Szopiński

Udostępnij post

Zapisz się do naszego newslettera

Odwiedź nasz profil Facebook

Facebook Pagelike Widget

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum