Ogólnopolski Związek Zawodowy
Pracowników Transportu
Rada Krajowa

Koleje Mazowieckie – Coraz bliżej porozumienia w sprawie wzrostu wynagrodzeń


Porozumienie w sprawie wzrostu wynagrodzeń uzgodnione

W dniu 8 lipca 2021 roku w siedzibie Spółki „Koleje Mazowieckie-KM” sp. z o.o. odbyło się kolejne spotkanie partnerów społecznych dotyczące wzrostu wynagrodzeń. Przebieg negocjacji wskazuje na to, że strony są coraz bliżej osiągnięcia porozumienia.

 

Spotkanie rozpoczęło się od podpisania Aneksu nr 4 do Regulaminu premiowania kierowników pociągu i konduktorów w Spółce „Koleje Mazowieckie-KM” sp. z o.o. Treść zmian strony ustaliły na poprzednim spotkaniu (więcej na ten temat przeczytasz tutaj).

W części dotyczącej wzrostu wynagrodzeń Pracodawca przedstawił związkom zawodowym propozycje wzrostu wynagrodzeń w wysokości 180 zł do uposażenia zasadniczego, średnio na jednego pracownika od 1 lipca 2o21 r.

Strona społeczna przedstawiła swoje ostateczne stanowisko żądając wdrożenia podwyżki wynagrodzeń w wysokości 220 zł do uposażenia zasadniczego od dnia 1 lipca 2021 r., dla każdego zatrudnionego na dzień podpisania porozumienia.

Dodatkowo związki zawodowe zgłosiły wniosek o aktualizację podstawy wynagrodzenia dla osób wynagradzanych na podstawie tzw. wskaźnika. 

Pracodawca zobowiązał się do przedstawienia ostatecznego stanowiska strony społecznej organom nadzorczym Spółki w celu akceptacji.

W dalszej części negocjacji związki zawodowe zgłosiły wniosek o rozpoczęcie kolejnych rozmów w sprawie wzrostu wynagrodzeń do końca I kwartału 2022 roku. Pracodawca zaakceptował wniosek strony społecznej.

Strony wspólnie ustaliły, że następne spotkanie w sprawie wzrostu wynagrodzeń odbędzie się 15 lipca br. 

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu podczas negocjacji reprezentował kol. Norbert Bartman, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej w Warszawie.

Autor: Sławomir Szopiński

Udostępnij post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on telegram
Share on vk
Share on mix
Share on skype
Share on email

Zapisz się do naszego newslettera

Odwiedź nasz profil Facebook

Facebook Pagelike Widget

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum