Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

Koleje Mazowieckie – Coraz bliżej porozumienia w sprawie wzrostu wynagrodzeń


Porozumienie w sprawie wzrostu wynagrodzeń uzgodnione

W dniu 8 lipca 2021 roku w siedzibie Spółki „Koleje Mazowieckie-KM” sp. z o.o. odbyło się kolejne spotkanie partnerów społecznych dotyczące wzrostu wynagrodzeń. Przebieg negocjacji wskazuje na to, że strony są coraz bliżej osiągnięcia porozumienia.

 

Spotkanie rozpoczęło się od podpisania Aneksu nr 4 do Regulaminu premiowania kierowników pociągu i konduktorów w Spółce „Koleje Mazowieckie-KM” sp. z o.o. Treść zmian strony ustaliły na poprzednim spotkaniu (więcej na ten temat przeczytasz tutaj).

W części dotyczącej wzrostu wynagrodzeń Pracodawca przedstawił związkom zawodowym propozycje wzrostu wynagrodzeń w wysokości 180 zł do uposażenia zasadniczego, średnio na jednego pracownika od 1 lipca 2o21 r.

Strona społeczna przedstawiła swoje ostateczne stanowisko żądając wdrożenia podwyżki wynagrodzeń w wysokości 220 zł do uposażenia zasadniczego od dnia 1 lipca 2021 r., dla każdego zatrudnionego na dzień podpisania porozumienia.

Dodatkowo związki zawodowe zgłosiły wniosek o aktualizację podstawy wynagrodzenia dla osób wynagradzanych na podstawie tzw. wskaźnika. 

Pracodawca zobowiązał się do przedstawienia ostatecznego stanowiska strony społecznej organom nadzorczym Spółki w celu akceptacji.

W dalszej części negocjacji związki zawodowe zgłosiły wniosek o rozpoczęcie kolejnych rozmów w sprawie wzrostu wynagrodzeń do końca I kwartału 2022 roku. Pracodawca zaakceptował wniosek strony społecznej.

Strony wspólnie ustaliły, że następne spotkanie w sprawie wzrostu wynagrodzeń odbędzie się 15 lipca br. 

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu podczas negocjacji reprezentował kol. Norbert Bartman, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej w Warszawie.

Autor: Sławomir Szopiński

Udostępnij post

Zapisz się do naszego newslettera

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!

Polecamy ten portal

Szukasz sprawdzonego hostingu

Jak załażyć związek zawodowy