Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

Koleje Mazowieckie – Kolejna tura rozmów w sprawie wzrostu wynagrodzeń


W dniu 29 czerwca 2018r. w Spółce "Koleje Mazowieckie-KM" sp. z o.o. odbyła się kolejna tura negocjacji płacowych. 

Wzrost wynagrodzeń, zmiany w Regulaminie premiowania kierowników pociągu i konduktorów oraz w ZUZP były tematami spotkania Pracodawcy z reprezentującymi pracowników związkami zawodowymi, które obyło się w dniu 01.07.2021 r.

 

Wzrost wynagrodzeń

W części dotyczącej wzrostu wynagrodzeń, przedstawiciel Pracodawcy przedstawił propozycję wzrostu wynagrodzenia w wysokości 150,00 zł do uposażenia zasadniczego, wdrożonego od 1 lipca 2021 r.

W odpowiedzi na stanowisko Pracodawcy strona społeczna zmodyfikowała swoje stanowisko ze wcześniejszych spotkań (pisaliśmy o tym tutaj) żądając wdrożenia podwyżki wynagrodzeń w wysokości 350,00 zł do uposażenia zasadniczego od 1 lipca 2021 r.

Strony wspólnie ustaliły, że rozmowy w sprawie wzrostu wynagrodzeń będą kontynuowane na następnym spotkaniu, które odbędzie się 8 lipca br.

O postępach w rozmowach będziemy Was informować na bieżąco. 

 

Regulamin premiowania kierowników pociągu i konduktorów

Mając na uwadze wzrost cen biletów Pracodawca zaproponował, aby dodatek z tytułu odprawy osób, rzeczy i zwierząt w pociągach Spółki „Koleje Mazowieckie-KM” sp. z o.o., o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1 Regulaminu premiowania kierowników pociągu i konduktorów, od 1 lipca 2021 r. wzrósł z kwoty 2.66 zł do kwoty 2,82 zł.

Związki zawodowe zaakceptowały propozycję Pracodawcy jednocześnie proponując, aby przy następnej zmianie cen biletów wprowadzić stały zapis dotyczący automatycznej podwyżki stałej opłaty, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1 Regulaminu premiowania kierowników pociągu i konduktorów.

 

Zmiany w ZUZP

Przedstawiciel Pracodawcy przedstawił propozycję dodania pkt. 11 do załącznika nr 10 do ZUZP, który został wcześniej przesłany stronie społecznej w wersji elektronicznej.

Ponadto Pracodawca zaproponował włączenie do ZUZP załącznika dotyczącego nagród jubileuszowych.

Strona społeczna zgłosiła wniosek, aby treść projektu ww. załącznika Pracodawca przesłał związkom zawodowym drogą elektroniczną.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu podczas spotkania reprezentował kol. Norbert Bartman, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej w Warszawie.

Autor: Sławomir Szopiński

 

Udostępnij post

Zapisz się do naszego newslettera

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!

Polecamy ten portal

Szukasz sprawdzonego hostingu

Jak załażyć związek zawodowy