Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

Koleje Mazowieckie – Nadal nie ma porozumienia w sprawie zwiększenia limitu godzin nadliczbowych


W dniu 29 czerwca 2018r. w Spółce "Koleje Mazowieckie-KM" sp. z o.o. odbyła się kolejna tura negocjacji płacowych. 

11 października 2018 r., w Spółce „Koleje Mazowieckie-KM” sp. z o.o. odbyło się spotkanie stron, sygnatariuszy Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników „Koleje Mazowieckie-KM” sp. z o.o. w Warszawie. Głównym tematem spotkania było zawarcie porozumienia w sprawie zmiany limitu godzin nadliczbowych w 2018 roku.

 

Rozpoczynając spotkanie pracodawca ponownie zaproponował stronie społecznej zawarcie porozumienia w sprawie zwiększenia limitu godzin nadliczbowych, ze 150 na 250, dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego.

Uzasadniając powody zawarcia Porozumienia Pan Piotr Wakuła, Dyrektor Biura Eksploatacyjnego przedstawił coraz trudniejszą sytuację kadrową związaną z realizacją planu przewozowego.

Limit godzin nadliczbowych KMPodczas dyskusji przedstawiciele związków zawodowych złożyli zapytanie czy akcja awansowa została zakończona? Odpowiadając na pytanie strony społecznej Pani Agata Kruczek, zastępca Dyrektora Biura Spraw Pracowniczych stwierdziła, że akcję awansową przeprowadził bezpośrednio Dyrektor Biura Spraw Pracowniczych, który może spotkać się ze związkami zawodowymi w celu omówienia spraw związanych z akcją awansową.

Omawiając temat podwyższenia limitu godzin nadliczbowych przedstawiciel Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Kolei Mazowieckich podtrzymał warunek podpisania porozumienia w sprawie zwiększenia limitu godzin nadliczbowych zgłoszony podczas spotkania, które odbyło się 20.09.2018 roku (pisaliśmy o tym tutaj), żądając nie przesuwania w harmonogramach pracy dni wolnych z wyjątkiem DW5 oraz zwiększenia dodatku za godziny nadliczbowe w wysokości:

 1. 200% godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania Pracownika oraz,
 2. 400% godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania Pracownika za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających: w nocy, w niedzielę i święta nie będące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem pracy,
 3. Dodatek w wysokości 400% przysługuje także za każdą godzinę pracy nadliczbowej z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, chyba że przekroczenie tej normy nastąpiło w wyniku pracy w godzinach nadliczbowych, za które pracownikowi przysługuje prawo do dodatku w wysokości 200%.

Z niezrozumiałych przyczyn spotkanie opuścili przedstawiciele Związku Zawodowego Kolejarzy Okręgu Centralnego Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pasażerskich Przewozów Regionalnych (Pan Jan P. oraz Pani Grażyna Z.) oraz NSZZ Solidarność (Pan Krzysztof K.) argumentując swoje wyjście, ze spotkania poruszaniem tematów, które nie były w agendzie spotkania. Przypomnieć należy, że przedstawiciele tych organizacji zgłosili akces podpisania ww. porozumienia podczas ostatniego spotkania (pisaliśmy o tym tutaj). 

W dalszej części spotkania strona społeczna zgłosiła następujące pytania:

 1. Jaką kwotę w biznes planie zaplanowano na wykup zaległego urlopu dodatkowego i uprawnień do urlopu dodatkowego w 2018 r. oraz jaka kwotę wykorzystano do chwili obecnej?
 2. Jaka kwotę w biznes planie zaplanowano na wypłatę dodatku za godziny nadliczbowe i ile z tej kwoty wydano do chwili obecnej?
 3. Jaka jest średnia ilość godzin nadliczbowych w miesiącu i jaki jest koszt wypłaty dodatku za nadgodziny średnio w miesiącu?

Pracodawca zobowiązał się odpowiedzieć na te pytania pisemnie.

Następnie przedstawiciel MZZ P KM przedstawił swoje propozycje do protokółu dodatkowego nr 2 do ZUZP wnioskując o:

 • wpisanie do protokółu dodatkowego nr 2 do ZUZP załącznika o nagrodach jubileuszowych w brzmieniu  sprzed wprowadzenia ZUZP;
 • powrót do zapisu zawierającego wyższe stawki dodatku, za absencję chorobową, za pierwsze 31 dni, za które zasiłek chorobowy wypłaca pracodawca. Argumentując to faktem niewypłacenia przez Pracodawcę premii za rok 2017 dla osób posiadających małą absencję chorobową.
 • wprowadzenie jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego dla pracowników zatrudnionych w systemie równoważnego czasu pracy (art. 53 pkt. 2. ZUZP);
 • wprowadzenie wyższych stawek dodatku za godziny nadliczbowe (pisaliśmy o tym tutaj);
 • wprowadzenie do załącznika nr 4 do ZUZP premii dla pracowników drużyn konduktorskich, którzy wykonują obowiązki służbowe z praktykantem na konduktora lub kierownika pociągu;
 • dopisanie w załączniku nr 5 do ZUZP – Dodatek funkcyjny – stanowisk:
  • Dyspozytora drużyn konduktorskich,
  • Dyspozytora drużyn trakcyjnych,
  • Dyżurnego ruchu,
  • Mistrza.
 • wprowadzenie nowej treści załącznika nr 6 do ZUZP dotyczącego dodatku kilometrowego oraz dodatku za jednoosobową obsługę trakcyjną;

Ze względu na brak możliwości osiągnięcia Porozumienia spotkanie zakończono. 

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu podczas spotkanie reprezentowali kol. Norbert Bartman, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej w Warszawie oraz kol. Magdalena Zagożdżon, członek Zarządu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej w Warszawie.

O postępach w negocjacjach będziemy Was informować na bieżąco.

Autor: Sławomir Szopiński

Udostępnij ten post

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!
motto

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

Jak załażyć związek zawodowy