Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

Koleje Mazowieckie, rozmów o wzrost wynagrodzeń ciąg dalszy


W dniu 29 czerwca 2018r. w Spółce "Koleje Mazowieckie-KM" sp. z o.o. odbyła się kolejna tura negocjacji płacowych. 
W dniu 4 czerwca 2019 roku odbyło się kolejne spotkanie Pracodawcy, z działającymi w Spółce związkami zawodowymi, poświęcone wzrostowi wynagrodzeń dla pracowników Spółki w roku 2019. Podczas spotkania omówiono również projekt Regulaminu Standardów Obsługi Klienta.
 

Przedstawiciele Pracodawcy przedstawił stronie społecznej projekt Regulaminu Standardów Obsługi Klienta. Pracodawca zwrócił się do związków zawodowych o przedstawienie swoich uwag w terminie 30 dni.

W części spotkania dotyczącej wzrostu wynagrodzeń Pracodawca omówił przesłaną do związków zawodowych analizę finansową. Odnosząc się do przesłanych materiałów strona społeczna zgłosiła wniosek o przesłanie dodatkowych materiałów dotyczących funduszu wynagrodzeń osobowych i bezosobowych. Ponadto związki zawodowe zgłosiły pytania dotyczące:

  • utworzenia rezerwy na wypłatę premii;
  • przyjętego przez Pracodawcę wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w biznesplanie na rok 2019;
  • skutków jakie na wzrost wynagrodzenia miał wzrost najniższego wynagrodzenia.

Pracodawca zobowiązał się do przygotowania ww. analizy oraz odpowiedzi na ww. pytania przed następnym spotkaniem dotyczącym wzrostu wynagrodzeń.

Wobec faktu, iż Pracodawca nie przedstawił żadnej nowej propozycji dotyczącej wzrostu wynagrodzeń strona społeczna podtrzymała swoje wspólne stanowisko z poprzedniego spotkania (pisaliśmy o tym tutaj) żądając wzrostu wynagrodzeń w wysokości 900 zł netto do uposażenia zasadniczego w rozłożeniu na dwa lata od 1 maja 2019 r.

Następne spotkanie dotyczące wzrostu wynagrodzeń odbędzie się 27 czerwca 2019 roku.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu podczas spotkania reprezentował kol. Norbert Bartman, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej w Warszawie.

Autor: Sławomir Szopiński

Udostępnij ten post

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!
motto

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

Jak załażyć związek zawodowy