Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

Koleje Mazowieckie – Kolejna tura rozmów w sprawie wzrostu wynagrodzeń


Porozumienie w sprawie wzrostu wynagrodzeń uzgodnione
21 maja br. w Spółce „Koleje Mazowieckie-KM” sp. z o.o. odbyło się spotkanie Pracodawcy z reprezentującymi pracowników Związkami Zawodowym. Tematem spotkania były zmiany w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy oraz wzrost wynagrodzeń dla pracowników Spółki w roku 2019.
 

Spotkanie otworzył Mariusz Bartkowski, Dyrektor Biura Spraw Pracowniczych. Zapoznał zebranych z tematyką spotkania i zaproponował aby spotkanie podzielić na dwie niezależne od siebie części. Pierwszą dotyczącą zmian a Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy oraz druga dotyczącą wzrostu wynagrodzeń dla pracowników Spółki w roku 2019. Propozycja Pracodawcy została zaakceptowana przez stronę społeczną.

W części dotyczącej zmian do ZUZP strona społeczna, powołując się na art. 92 ZUZP, złozyła wniosek o powołanie Komisji do spraw interpretacji treści Układu. Związki Zawodowe wnioskowały także aby zmiany do ZUZP negocjowali sygnatariusze ZUZP. Pracodawca odniesie się do propozycji strony społecznej po uzyskaniu opinii Biura Prawnego.

W drugiej części spotkania przedstawiciel Pracodawcy poinformował związki zawodowe, że propozycja strony społecznej, wdrożenia podwyżki wynagrodzeń w wysokości 900,00 zł w wynagrodzeniu zasadniczym rozłożona na dwa lata, została przedstawiona na posiedzeniu Zarządu Spółki. Po analizie finansowej pierwszego kwartału Pracodawca informując stronę społeczną stwierdził, że jest to propozycja niemożliwa do spełnienia. Przedstawiciel Pracodawcy, Dyrektor Bartkowski oświadczył, że jest możliwa podwyżka wynagrodzeń w wysokości 50 zł do uposażenia  zasadniczego wdrożona w roku 2019.

Po przeprowadzeniu dyskusji oraz zarządzonej przerwie w rozmowach związki zawodowe przedstawiły wspólne stanowisko wszystkich organizacji związkowych ponownie wnioskując o wdrożenie podwyżki wynagrodzeń w wysokości 900,00 zł do uposażenia zasadniczego rozłożonej na dwa lata. Pierwsza podwyżka wynagrodzeń powinna być wdrożona od 1 maja 2019 r. Ponadto strona społeczna złożyła wniosek aby przed następnym spotkaniem Pracodawca przedstawił analizę finansową, za rok 2018 oraz za pierwszy kwartał 2019 r.

Pracodawca zobowiązał się, iż do dnia 31 maja 2019 r. przedstawi związkom zawodowym analizę finansową za cały 2018 r. oraz za pierwszy kwartał 2019 r. z porównaniem do pierwszego kwartału 2018 roku.

W spotkaniu, ze strony społecznej wzięli udział przedstawiciele 10 organizacji związkowych reprezentujących pracowników Spółki. Po raz kolejny zabrakło przedstawiciela Związku Zawodowego „Kontra Małopolska” Komisja Międzyzakładowa Nr 375. Istotnym dla negocjacji jest fakt, iż wszystkie 10 organizacji związkowych podpisało się pod wspólnym stanowiskiem przedkładając nad indywidualne interesy dobro pracowników Spółki.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu, podczas ww. spotkania reprezentował kol. Norbert Bartman. przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej w Warszawie.

Sprawę będziemy monitorować na bieżąco. Relację z pierwszego spotkania w sprawie wzrostu wynagrodzeń znajdziecie tutaj.

Autor: Sławomir Szopiński

Udostępnij ten post

Dodaj Komentarz

2 comments on “Koleje Mazowieckie – Kolejna tura rozmów w sprawie wzrostu wynagrodzeń

XYZ

Tego się nie da wyrazić na piśmie… Więc krótki filmik: https://www.youtube.com/watch?v=c79GC3e7pSE

No cóż w świetle podpisanego porozumienia w PKP PLK S.A. (szczegóły tutaj https://ozzpt.org.pl/w-pkp-plk-s-a-podpisano-porozumienie-w-sprawie-wzrostu-wynagrodzen-w-2019-r/ ) propozycja Pracodawcy jest groteskowa. Pocieszającym jest fakt, że związki zawodowe mają inne zdanie oraz to, że jak do tej pory mają wspólne stanowisko. Jeżeli to się nie zmieni to moim zdaniem widać małe światełko w tunelu. Jak będzie dalej przekonamy się 4 czerwca br.

Comments are closed for this post !!

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!

Polecamy ten portal

Szukasz sprawdzonego hostingu

Jak załażyć związek zawodowy