Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

Koleje Mazowieckie – Rozpoczęcie rozmów w sprawie podwyżki wynagrodzeń


Podwyżka wynagrodzeń KM 2018

Rozpoczęcie rozmów w sprawie wzrostu wynagrodzeń oraz zmiany w systemie naliczania dodatku kilometrowego dla drużyn trakcyjnych były tematem spotkania Pracodawcy z partnerami społecznymi, które odbyło się w dniu 8 marca w Warszawie. 

Podczas pierwszego spotkania dotyczącego wzrostu wynagrodzeń przedstawiciele związków zawodowych zgłosili żądanie wdrożenia podwyżki wynagrodzeń w wysokości minimum 800 zł do wynagrodzenia zasadniczego począwszy od 1 kwietnia 2022 r.

Odnosząc się do propozycji strony społecznej Pracodawca zwrócił uwagę na trudną sytuację ekonomiczną w całym kraju i obiecał odnieść się do oczekiwań związków zawodowych na kolejnym spotkaniu.

W części dotyczącej systemu naliczania dodatku kilometrowego dla drużyn trakcyjnych w przypadku prowadzenia pociągu w składzie dwuosobowym strony ustaliły, że „w przypadku prowadzenia pociągu w ruchu pasażerskim oraz wykonywania manewrów przez dwuosobowy zespół drużyny trakcyjnej, dodatek kilometrowy dla pierwszego maszynisty ulega zwiększeniu o 200%, a drugiego maszynisty o 100% według odpowiednich stawek ujętych w tabeli. Strony uzgodniły, że wprowadzone zmiany wejdą w życie od 1 lutego 2022 r.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu podczas spotkania reprezentował kol. Norbert Bartman, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej w Warszawie.

Strony ustaliły tematy do omówienia na następnym spotkaniu, które zaplanowano na dzień 29 marca br., wśród nich należy wymienić:

  1. Aneks do Regulaminu premiowania kierowników pociągów i konduktorów,
  2. Propozycje zmian do załącznika nr 12,
  3. Sprawy związane z kontrolą trzeźwości pracowników,
  4. Zmiany w ZUZP.

Opracowanie: Sławomir Szopiński

Facebook
Wyślij do nas Email

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!
motto

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

Jak załażyć związek zawodowy